Livslång immunsuppressiv medicinering mot avstötning

När ett barn har genomgått en organtransplantation behöver det immunsuppressiv medicinering resten av livet.

​​​Alla organtransplanterade barn och ungdomar får immunsuppressiv behandling som består av tre läkemedel: 1). metylprednisolon eller Medrol®, 2). en antimetabolit eller mykofenolat (Cellcept®, Myfortic®) eller azatioprin (Imurel®, Azamun®) samt 3). en kalcineurinhämmare eller ciklosporin A (Sandimmun®) eller takrolimus (Prograf®, Modigraf, ® Advagraf®). Doserna av dessa läkemedel minskas efter den första tiden ganska snabbt och är efter ett år redan ganska små.

Förutom den immunsuppressiva medicineringen har de som har fått en organtransplantation i början ett flertal understödjande läkemedel: Valcyte® för att förhindra CMV-virusinfektion, Ditrim Duplo® för att förhindra Pneumocystis-lunginflammation, amlodipin för behandling av höga blodtrycksvärden, magnesium- och fosfattabletter för att uppehålla magnesium- och fosfatnivåerna samt kalk- och D-vitaminpreparat för att uppehålla tillräcklig skeletthälsa.

Avdelningsfarmaceuten visar vid utskrivningen hur läkemedlen ska tas. Den immunsuppressiva medicineringen doseras delvis enligt blodhalter och därför behövs det i början laboratorieprover varje vecka, ibland till och med två gånger i veckan. Läkemedlens mängder och doser minskas med tiden och således lättar även behandlingen under de första månaderna.

 

Kyllä

Uppdaterad  20.9.2019