Gå till sidans innehåll

Tips för hur du kommer ihåg att ta din hivmedicin

Tre tips för att komma ihåg att ta din medicin.

Med de här tre tipsen klarar du dig:

  1. Programmera ett automatiskt larm i din telefon när du ska ta din medicin.

  2. Använd en läkemedelsdosett så att du i efterhand kan kontrollera att du har tagit alla dagens läkemedel.

  3. Ta alltid med dig extra läkemedel för överraskande händelser så att du inte behöver åka hem för att hämta dem.

Uppdaterad 15.11.2017