Gå till sidans innehåll

Akut turistdiarré

Turistdiarré brukar avta på några dagar och febern sjunker inom ett dygn. Om så inte är fallet bör du uppsöka läkare.

Symtomen på turistdiarré är plötslig diarré och magkramper, ofta även illamående och kräkningar. Feber kan också förekomma. Diarrén kan vara mycket intensiv och när kroppen torkar ut blir måendet sämre.

De vanligaste orsakerna till diarré är olika stammar av Escherichia coli. Campylobacter och salmonella är vanliga, liksom diarrésjukdomar orsakade av norovirus och andra virus.

Den viktigaste behandlingen av diarré är vätsketillförsel. Du behöver mycket vätska och du måste dricka aktivt. De bästa dryckerna för detta ändamål är specialtillverkade diarrédrycker (ORS, oral rehydration salt) som innehåller rätt proportioner socker och salter. I Finland finns dessa på apotek under flera olika namn, men även i utvecklingsländerna är tillgängligheten utmärkt, även på mycket avlägsna platser.

Oftast behöver man ingen antibiotikabehandling. Diarrén brukar avta på några dagar och febern sjunker inom ett dygn. Om så inte är fallet bör du uppsöka läkare. Likaså behövs läkarvård och intravenös vätsketillförsel om allmäntillståndet försämras kraftigt. Det är normalt att må sämre, men senast när du inte kan gå till toaletten på egen hand bör du söka hjälp. Gravida kvinnor, barn, äldre och personer med allvarliga underliggande sjukdomar är mindre motståndskraftiga mot uttorkning än friska vuxna och de borde söka vård snabbare om deras tillstånd försämras. Det bästa sättet att undvika detta är att tvinga sig själv att hela tiden dricka mycket vätska. Blodig diarré är alltid en anledning att uppsöka läkare.

Uppdaterad 23.11.2017