Gå till sidans innehåll

Dientamoeba fragilis

I likhet med andra urdjur i tarmen fås Dientamoeba fragilis vanligtvis från mat och dryck som förorenats av avföring.

Den vanligaste tarmparasiten i Finland är Dientamoeba fragilis. Den lever endast i tarmen och sprider sig inte till andra delar av kroppen. Det har uppskattats att 10-20 procent av finländarna är bärare av Dientamoeba fragilis. De flesta bärarna är symptomfria, och man behöver inte söka efter eller behandla Dientamoeba fragilis hos dem som inte har några symptom. Vid långvariga tarmbesvär såsom diarré, gasbesvär och buksmärtor kan man utesluta Dientamoeba fragilis med ett avföringsprov.

Dientamoeba fragilis kan identifieras genom nukleinsyraundersökning (F-ParaNh0). Förstahandsbehandlingen är metronidazol (Flagyl eller Trikozol). Om symptomen kvarstår efter behandlingen, kan paromomycin (Humatin) användas som andra behandlingsalternativ. Även om paromomycin är tryggt är det ett läkemedel som kräver spceialtillstånd. I samband med receptet fyller läkaren i en ansökan för specialtillstånd som patienten sedan lämnar till apoteket tillsammans med pappersreceptet.

Upprepad behandling med samma läkemedel anses inte vara fördelaktig. Om symptomen fortsätter även efter paromomycinbehandlingen finns vanligtvis en annan orsak än Dientamoeba fragilis i bakgrunden. I dessa situationer måste man säkerställa att till exempel celiaki och inflammatoriska tarmsjukdomar har uteslutits och överväga en koloskopi.

Ibland händer det att även om Dientamoeba fragilis har behandlats, upphör inte patientens tarmbesvär. Symptomen kan lindras inom några månader när tarmen återhämtar sig. Om detta inte inträffar kan det vara så att Dientamoeba fragilis från början var ett bifynd och inte orsakade patientens symptom. I de flesta fall leder detta till diagnosen överkänslig tarm (IBS), och behandlingen blir symptomatisk.

Vanligen undersöker eller behandlar man inte asymtomatiska familjemedlemmar till en patient med Dientamoeba fragilis. Man bör inte söka efter Dientamoeba fragilis -infektion som orsak till ospecifika tarmbesvär hos barn. Det finns ingen bevisad effekt av mikrobläkemedelsbehandling hos barn, varför sådan behandling inte brukar rekommenderas.

Uppdaterad 24.11.2017