Gå till sidans innehåll

Uppföljning av vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner övervakas på sjukhuset genom observation och användning av patientinformationssystem.

Förekomsten av vårdrelaterade infektioner och mycket läkemedelsresistenta mikrober övervakas på sjukhuset. De är en av indikatorerna på vårdens kvalitet, även om alla infektioner inte kan undvikas helt och hållet.

Att hitta infektionsfall bygger på läkarnas och sjukskötarnas observationer. I framtiden kan patientinformationssystemet också användas för att hitta fall. Patienterna kan också spela en viktig roll: eventuella infektionskomplikationer efter utskrivningen bör rapporteras till avdelningen eller behandlingsenheten. Samtidigt kan du också få råd om hur du kan söka vård på nytt och hantera din situation.

Uppdaterad 15.11.2017