Gå till sidans innehåll

Irritabel tarm efter en infektion, postinfektiös IBS

Irritabel tarm är ett funktionellt besvär som innebär att man inte ens i noggranna undersökningar, såsom en endoskopi, alltid kan påvisa en klar patogen eller ett synligt fel.

Upp till en tiondel av finländarna lider av irritabel tarm (irritable bowel syndrome, IBS). Majoriteten av patienterna är kvinnor. Tillståndet är inte en infektionssjukdom, men eftersom symtomen liknar de vanligaste urdjursinfektionerna i tarmen (giardiasis, dientamoebias) är det värt att nämna det här.

Det är ett funktionellt tillstånd, vilket innebär att man inte ens i noggranna undersökningar, såsom en endoskopi, alltid kan påvisa en klar patogen eller ett synligt fel. Tarmen har ett mycket omfattande nervsystem, och man tror att en störning i detta nervsystem orsakar åtminstone en del av symtomen på irritabel tarm. Symtomen är mycket allmänna och varierande, såsom flatulens, diarré eller förstoppning, magkramper eller smärta och uppblåsthet. Symtomen är ofta relaterade till ätande.

Irritabel tarm diagnostiseras på grundval av symtomen när andra orsaker har uteslutits genom nödvändiga undersökningar. I de flesta fall behövs ingen koloskopi eller endoskopi av magsäcken. Eftersom symtomen liknar symtom på vissa parasitsjukdomar är det ofta klokt att undersöka avföringsprov, särskilt om patienten har rest till mer exotiska ställen.

Efter en tarminfektion som giardiasis kvarstår ofta symtom som liknar irritabel tarm i upp till flera månader, tills tarmslemhinnan återhämtar sig från de skador den har fått. Å andra sidan kan symtomen också vara permanenta, eftersom en tarminfektion hos mottagliga personer kan utlösa irritabel tarm.

Uppdaterad 23.11.2017