Gå till sidans innehåll

Tropiska sjukdomar och parasitsjukdomar

Även i Finland har det förekommit fläcktyfus, malaria och pest, men i och med att levnadsförhållandena har förbättrats har dessa sjukdomar utrotats.

Infektionssjukdomarna varierar beroende på geografiskt område och klimat. Afrikansk sömnsjuka förekommer till exempel bara där det finns tsetseflugor, dvs. i Afrika söder om Sahara. Leishmaniasis och schistostomiasis, som sprids av sandmyggan, förekommer däremot också i södra Europa. Levnadsstandarden, hygienen och bekämpningsåtgärderna påverkar också förekomsten av infektionssjukdomar. Även i Finland har det förekommit fläcktyfus, malaria och pest, men i och med att levnadsförhållandena har förbättrats har dessa sjukdomar utrotats.

Tropiska sjukdomar och parasitinfektioner förs till Finland med invandrare och resenärer och sprids vanligtvis inte vidare i Finland. De flesta av dem är mycket osannolika för en genomsnittlig turist. Många tarmparasiter, som bärs av mer än en miljard människor, hinner vanligtvis inte smitta på en kort turistresa. Spetälska eller blastomykos är däremot så sällsynta att det är osannolikt att bli smittad även om man vistas länge utomlands. Invandrare som ofta besöker sitt tidigare ursprungsland under långa perioder och lever under lokala förhållanden löper en mycket högre risk att smittas av infektioner än andra resenärer.

Vissa tropiska sjukdomar utgör en betydande risk även för turister. I Finland konstateras flera tiotals fall av malaria och denguefeber samt ett tiotal fall av tyfus och paratyfus varje år. Bland tarmparasiterna är Giardia lamblia och Diantoamoeba fragilis ganska vanliga turistsouvenirer.

Till och med de vanligaste tropiska sjukdomarna är så sällsynta i Finland att omfattande erfarenhet endast kan fås vid infektionsenheter som specialiserat sig på dessa sjukdomar. Till och med specialister på infektionssjukdomar kommer kanske aldrig att träffa på mer sällsynta sjukdomar om de inte åker till de områden där de förekommer. Därför bör diagnostik och behandling av ovanligare symtom hos resenärer koncentreras till enheter med specialiserad expertis i diagnostik och behandling av dessa sjukdomar. De flesta läkemedel mot tropiska sjukdomar och parasitsjukdomar är specialtillståndspreparat, vilket också talar för att behandlingen bör centraliseras till sjukhus med dessa läkemedel på sjukhusapoteket.

Uppdaterad 24.11.2017