Gå till sidans innehåll

Antimikrobiella läkemedel och utveckling av resistens

Ju mer antimikrobiella medel som används för att behandla människor eller djur, desto mer gynnas resistenta bakterier och de tillåts föröka sig.

Korrekt användning av antimikrobiella läkemedel, dvs. antibakteriella, antivirala och svampdödande läkemedel samt tuberkulosläkemedel är en viktig del av vår gemensamma kamp mot resistens. Ju mer dessa läkemedel används för att behandla människor eller djur, eller ju mer de släpps ut i miljön, desto mer gynnas de resistenta bakterierna och desto mer kan de föröka sig på bekostnad av känsliga bakterier.

Man satsar på en rationell användning och uppföljning av användningen av antibiotika på sjukhusen. Inom öppenvården bör onödiga doser undvikas, åtminstone vid virussjukdomar: antibakteriella antibiotika hjälper inte vid förkylning eller de flesta fallen av halsont och bronkit. Turistdiarré som börjar under en utlandsresa bör inte behandlas med antibiotika utan en bedömning från en läkare, eftersom de flesta av fallen går över av sig själva, och användningen av antibiotika kan inte bara vara ineffektiv, utan leder också till att den normala skyddande mikrobiotan i tarmen störs i flera veckor och att resistens utvecklas.

Antibakteriella läkemedel kan rädda liv vid allvarliga infektioner, så det lönar sig att inleda en ordinerad behandling i allvarliga situationer. Du bör fråga din läkare om den obligatoriska längden på antibiotikabehandlingen. Ibland kan man avbryta behandlingen om infektionen snabbt blir bättre, men inte alltid.

Uppdaterad 15.11.2017