Gå till sidans innehåll

Behandling med rengöring vid MRSA: hur får man det och vilka prover tas

Behovet av, målet med, möjligheterna till och genomförandet av MRSA- eller PVL-toxinproducerande S. aureus-rengöringsbehandling diskuteras på infektionskliniken.

För detta behövs en läkarremiss. Företagshälsovårdsläkare kan också ordinera rengöringsbehandling efter att ha rådfrågat en infektionsläkare, om det är mer praktiskt att göra det via företagshälsovården. Många arbetsgivare betalar för en arbetstagares rengöringsbehandling vid företagshälsovården.

Atopiskt eksem och kroniska sår exponerar för stafylokockbärbarhet och minskar samtidigt sannolikheten att rengöringsbehandlingen blir framgångsrik. Om huden är i dåligt skick bör den behandlas så att den är i bästa möjliga skick innan man försöker göra en rengöringsbehandling. I situationer där hudens tillstånd inte kan förbättras är det ingen idé att försöka med en rengöringsbehandling, utan man bör försöka minska risken för hudinfektion på annat sätt. Det är viktigt att hålla huden ren och frisk.

Före ankomsten till polikliniken för infektionssjukdomar kontaktar sjukskötaren familjen på grundval av remissinformationen. Om det finns flera personer i familjen är det möjligt att man vill ta prover från alla familjemedlemmar så att alla kan behandlas samtidigt. Prover tas vanligen från näsa, svalg, ljumskar och eventuella abscesser eller abscessers skorpor eller andra infekterade ställen med en bomullspinne. Sjukskötaren tar proverna på polikliniken för infektionssjukdomar om det finns många provtagningsplatser eller om proverna av hygieniska skäl inte kan tas på laboratoriet. Proverna tas en gång om personen redan har diagnostiserats som bärare. Om personen aldrig har undersökts med screeningprover och inga bakterier som bör rengöringsbehandlas har hittats, tas proverna vanligtvis två gånger (på två olika dagar).

Uppdaterad 15.9.2022