Gå till sidans innehåll

Förebyggande av vårdrelaterade infektioner

Patienterna kan också genom sina egna åtgärder bidra till att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Lunginflammation orsakas av sekret och saliv som rinner ner från de övre luftvägarna, näsan, bihålorna, svalget, matstrupen eller munnen. Detta kan ske om maginnehållet stiger upp i munnen och hamnar i luftstrupen eller om sekret från munnen och svalget hamnar i luftstrupen, t.ex. när medvetandenivån är nedsatt eller när sväljreflexen av någon anledning är försvagad.

Personalen arbetar för att förhindra att patientens sekret kommer in i luftvägarna genom att hjälpa till att rengöra mun och tänder, genom att till exempel sätta in en näsmagsond för att kontrollera hur full magsäcken är om magsäckstömningen är långsam på grund av sjukdom eller andra orsaker, och genom att hålla sänggaveln i ett upphöjt läge för patienter i dåligt skick.

Smärta i bröstkorgen kan hindra normal djupandning och de nedre delarna av lungorna kan tryckas ihop. Smärtmedicinering är då mycket viktig för att säkerställa att andningen är normal. Att byta position och att blåsa i en vattenflaska genom en slang och hosta kan också hjälpa till att rensa slem från lungorna.

Patienterna kan själva påverka bakteriefloran i munnen genom att sköta sin egen handhygien så att de inte för in omgivningens bakterier i munnen. Därför ska händerna tvättas eller desinficeras noggrant innan man äter, och fingrarna ska inte stoppas i näsan eller munnen. Tandborstar eller löständer får inte placeras på kanten av handfatet. Det rekommenderas att ta influensavaccin på hösten, särskilt om du har en kronisk bakomliggande sjukdom eller om det rör sig om ett barn under 3 år eller en äldre person.

Urinkatetern får inte vidröras i onödan. Personalen bör endast röra dem med desinficerade händer.

Urinkateterns uppsamlingspåse ska fästas lägre än blåsan när du går eller ligger i sängen, men får inte tappas på golvet.

Sjukskötaren tömmer uppsamlingspåsen.

En urinkateter som inte längre behövs tas bort. Du får inte ta bort urinkatetern själv, utan en sjukskötare gör det åt dig.

Urinkatetrar ska inte användas bara för att det är långt till toaletten. Andra sätt att urinera kan övervägas. Bakterier från avföring och slemhinnor kommer nästan oundvikligen att stiga upp i en långvarig urinkateter, och därmed också i urinblåsan. Om urineringskatetern orsakar smärta ska du berätta det för din sjuksköterska.

Kärlkanylerna får inte vidröras i onödan. Personalen bör endast röra dem med desinficerade händer.

Om kärlkanylens förankringsbandage lossnar eller går sönder är det bra att informera sjukskötaren. En rörlig kärlkanyl kan utsätta patienten för hudbakterier och infektioner som tar sig in från kanylens bas.

En kärlkanyl som inte längre behövs tas bort. Om en kanyl till exempel har satts in i armvecket vid intagningen på sjukhuset och inte har använts under de senaste 24 timmarna och sjukskötaren inte har lagt märke till den, till exempel under ärmen, är det bra att informera sjukskötaren om detta.

Uppdaterad 15.8.2018