Gå till sidans innehåll

Influensa: smittspridning och symtom

En person som smittats av influensa kan smitta andra redan innan symtomen bryter ut. En del av de som smittas är symtomfria.

Influensa sprids från person till person antingen genom droppsmitta vid hosta och nysningar eller via händerna när man snyter sig. En smittad person kan smitta andra under flera dagar innan symtomen bryter ut (den asymtomatiska fasen) och upp till en vecka därefter.

Inkubationstiden för influensa från infektion till symtomdebut är cirka 2–3 dagar. Upp till hälften av de smittade kan ha sjukdomen utan symtom. Symtomen vid influensa är liknande som vid förkylning. Vid influensa är symtomen, i synnerhet plötslig hög feber och muskelvärk, i genomsnitt kraftigare. Andra symtom är huvudvärk och illamående. När febern sjunker får man torr hosta och ont i halsen. Äldre personer kan vara helt feberfria, och det enda symtomet kan vara en försämring av en långvarig sjukdom (såsom diabetes).

Barn och vuxna har olika influensasymtom. Nästan alla barn har feber, men de flesta har också snuva redan i början av sjukdomen. Dessutom kan barn få magsmärtor, kräkningar eller diarré.

Friska vuxna tillfrisknar i allmänhet av sig själva sig på 1–2 veckor med symtomatisk behandling. Hostan och snuvan kan finnas kvar till och med i några veckor men försvinner småningom. För äldre personer eller personer som på grund av sjukdom eller behandling tillhör riskgruppen kan influensa orsaka en allvarlig sjukdomsbild som kräver sjukhusvård och kan leda till döden (se Riskgrupper och följdsjukdomar vid influensa).

Uppdaterad 19.6.2023