Gå till sidans innehåll

Biverkningar vid behandling med antimikrobiella läkemedel

Antimikrobiell läkemedelsbehandling kan vara förknippad med allergiska symtom, antibiotikadiarré (Clostridioides difficile) och, beroende på läkemedlet, även andra bieffekter och läkemedelsinteraktioner.

Om patienten aldrig har fått läkemedlet tidigare, men utvecklar en allergi under behandlingen, kan symtom som till exempel utslag uppstå inom en dryg vecka. Om patienten har fått läkemedlet tidigare kan allergisymtomen uppstå omedelbart vid den nya exponeringen för de första doserna av läkemedlet. Ett kliande nässelutslag på bröstet, ryggen och extremitetens rot är det vanligaste allergiska symtomet, som vanligtvis går om när medicineringen avslutas och byts ut vid behov. Antihistaminmedicinering kan användas som symtomlindring av klåda. Ibland behövs en kortisonkur. Allvarliga symtom kan vara slemhinnesymtom, andnöd, starka hudreaktioner eller svaghet i samband med blodtrycksfall, varvid man bör söka omedelbar vård.

Antimikrobiella läkemedel påverkar också andra ställen än infektionsmålet, det vill säga den normala bakteriefloran i kroppen. Denna förändring i bakteriebalansen kan leda till diarré eller till och med till kraftiga symtom på inflammerad tarm med smärta och feber, eller till jästöverväxt i slemhinnorna. Mjölksyrabakterier kan vara användbara för att förebygga detta. Svår antibiotikadiarré (Clostridioides difficile) kräver behandling. Om långvarig diarré eller besvärliga tarmsymtom uppstår under eller efter en antibiotikakur, kontakta din vårdplats. Antimikrobiella läkemedel förändrar också den normala bakteriestammen i tarmen så att bakteriestammar som är resistenta mot det antimikrobiella läkemedel som används får en s.k. tillväxtfördel jämfört med andra. Antibiotikakurer gynnar därför resistenta bakteriestammar som kan trivas i bäraren under lång tid, till och med i flera månader efter behandlingen.

Antimikrobiella läkemedel kan interagera med andra läkemedel som du använder. Berätta för din läkare vilka andra läkemedel du tar. Om du vet att du har en nedsatt njur- eller leverfunktion är det bra att se till att den läkare som ordinerar antimikrobiella läkemedel känner till detta. Koncentrationerna av vissa läkemedel kan öka eller minska på grund av andra läkemedel eller av störningar i lever- och njurfunktionen.

Du får information om eventuella andra risker för biverkningar från antimikrobiella läkemedel av din läkare och även på apoteket och bipacksedeln.

Uppdaterad 15.11.2017