Gå till sidans innehåll

Som bärare av multiresistenta bakterier funderar du kanske på följande saker

Bärande av multiresistenta bakterier är ibland förknippat med rädsla för smitta när man är hemma.

Grundprincipen är att mikrobiella angrepp kommer och går, och att de i praktiken inte kan förhindras helt och hållet i hemmiljön och inte heller är något man bör fundera på i all oändlighet.

Att bära på en problematisk mikrob förknippas lätt med känslan av orenhet, även om detta inte alls är relevant. Vi bär alla på bakterier, bara i våra tarmar finns det 1,5 kilo bakterier! Situationen förvärras när endast en bakterieart lyfts fram och om man på grund av detta börjar förändra samhälleliga interaktioner. Den som bär på bakterien känner sig ofta annorlunda och diskriminerad när hen placeras i ett enkelrum på sjukhus och personalen bär skyddskläder. Skyddsrutiner är dock en del av patientsäkerheten. Och det är inte alltid något negativt: ett enkelrum ger också sin invånare lugn och avskildhet. Man försöker alltid vidta försiktighetsåtgärderna på ett professionellt och artigt sätt.

Bärande av multiresistenta bakterier är ibland förknippat med rädsla för smitta när man är hemma. Kan jag ha ett barn i famnen, får jag krama andra, kan jag ha intima relationer? Grundprincipen är att mikrobiella angrepp kommer och går, och att de i praktiken inte kan förhindras helt och hållet i hemmiljön och inte heller är något man bör fundera på i all oändlighet. Om du är orolig för en närståendes hälsa och för att bakterien eventuellt kan överföras till denne, är det bra att diskutera riskbedömningen och förfarandena med din läkare.

Att vara bärare av multiresistenta bakterier är inget att skämmas för. Vi rekommenderar dock inte att man talar öppet om att man är bärare på arbetsplatsen eller bland vänner, eftersom det alltid kan finnas personer som blir rädda på grund av vetskapen och det är inte något som går lätt att lindra genom att prata.

Uppdaterad 16.11.2017