Gå till sidans innehåll

Bärarskap av multiresistenta bakterier på sjukhus och andra inrättningar

Bekämpningen av multiresistenta bakterier har förstärkts på sjukhusen.

Bärarskap av en multiresistent bakterie är av större betydelse på ett sjukhus än hemma, eftersom det är större risk att patienter på ett sjukhus utvecklar en symtomatisk infektion än friska personer. På sjukhuset finns patienter med dålig hälsa och patienter med nedsatt motståndskraft mot infektioner som får katetrar insatta eller genomgår kirurgi som penetrerar hud eller slemhinnor, varvid bakterier kan komma in i hud och slemhinnor. Den resulterande infektionen skulle vara särskilt svår att behandla om den orsakades av en multiresistent mikrob. Läkemedlet måste väljas på grundval av sensitivitetsbedömning, men det finns i allmänhet effektiva antibiotika. Även om risken för infektioner är större på sjukhus, är risken fortfarande låg. Majoriteten av bärarna utvecklar inga symtom eller infektioner under behandlingen. Man försöker förebygga uppkomsten av infektioner på sjukhus genom aseptisk behandlingspraxis. Bärarskap av en multiresistent bakterie påverkar inte kvaliteten på behandlingen.

Det är inte önskvärt att mikrober sprids eller smittar från patient till patient på ett sjukhus eller någon annan enhet inom hälso- och sjukvården eller socialvården via personalen eller miljön. Smittskyddet har förstärkts. Bärare av multiresistenta bakterier placeras i enkelrum på sjukhuset och behandlas med skyddsutrustning. Personalen tillämpar god handhygien. Resistens sprids lätt på sjukhus på grund av den omfattande användningen av antimikrobiella medel, vilket ger utrymme för resistenta bakterier på känsliga bakteriers bekostnad.

Social- och hälsovårdspersonal som använder det gemensamma patientdatasystemet får automatiskt information om en person tidigare varit bärare av en multiresistent bakterie av sjukhushygienisk betydelse. Denna information är viktig för personens egen säkerhet för att läkaren ska kunna ta hänsyn till resistenta bakterier vid planeringen av antibiotikabehandling och för att smittskyddet ska kunna förstärkas på sjukhuset, under ingrepp samt på vårdinrättningar. Om du är patient på en vårdplats som eventuellt använder ett annat datasystem, såsom i en annan kommun eller ett annat sjukvårdsdistrikt, ska du nämna ett känt bärarskap för den behandlande läkaren.

Uppdaterad 16.11.2017