Gå till sidans innehåll

Om bärarskap av ESBL

Vad är ESBL?

Hos en frisk person finns det i tarmarna, slemhinnorna och även i fuktiga hudområden, t.ex. i veck, en mängd tarmbakterier som är nödvändiga för hälsan (t.ex. E. coli eller Klebsiella).

Sådana tarmbakterier som har en så kallad ESBL-egenskap kallas ESBL-bakterier (Extended Spectrum Beta-Lactamase). Denna egenskap finns oftast hos E. coli-bakterier. ESBL-egenskapen gör att många antibiotika är ineffektiva i behandlingen av infektionen.

Vad menas med ESBL-bärare och ESBL-infektion?

En person betecknas som bärare av ESBL om man nu eller tidigare hittat ESBL-bakterier i dennes kropp. Vanligtvis hittas ESBL i tarmarna, slemhinnorna eller urinen utan att orsaka några symtom.

Med ESBL-infektion avses att ESBL-bakterien orsakar en symtomatisk infektion hos en person.

Uppdaterad 19.9.2022