Gå till sidans innehåll

Influensavaccin och dess fördelar

Influensavaccinet är säkert och tolereras väl.

Ett årligt vaccin mot säsongsinfluensa är det mest effektiva sättet att förebygga influensa, dess följdsjukdomar (såsom lunginflammation, hjärn- och hjärtinfarkter) och dödsfall.

Influensavaccinets sammansättning varierar årligen enligt de virustyper som är omlopp. Vaccinationerna inleds i oktober-november. Det kostnadsfria vaccinet inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet är tillgängligt för värnpliktiga, personal inom social- och hälsovården samt läkemedelsförsörjningen och studerande som arbetar i liknande yrken, gravida kvinnor, barn under sju år, samt för personer som löper risk att drabbas av svår influensa och friska personer i deras närmaste krets. Riskgrupperna för allvarlig influensa är personer över 65 år, långtidssjuka och personer med nedsatt immunförsvar till följd av läkemedelsbehandling, gravida kvinnor och barn under ett år.

I bästa fall ger influensavaccinet ett skydd på 80–90 procent för friska personer i arbetsför ålder, men ett lägre skydd för äldre och långtidssjuka alltså 50–60 procent. Dessa riskgrupper bör ändå vaccinera sig, eftersom sjukdomsbilden för influensa är lindrigare och sjukdomen mindre smittsam hos dem som är vaccinerade. Genom att vaccinera friska närstående till personer i riskgruppen skyddas indirekt även de som får ett mindre effektivt skydd av vaccinet på grund av ålder eller underliggande sjukdom.

Influensavaccinets fördelar är obestridliga. Hos äldre förhindrar vaccinet vartannat fall av sjukdom och följdsjukdomar och minskar antalet sjukhusvistelser och dödsfall på grund av influensa. Vaccinet minskar också avsevärt risken för hjärt- och hjärninfarkter. För äldre personer rekommenderas också ett pneumokockkonjugatvaccin, som tillsammans med influensavaccinet minskar komplikationerna och sjukdomsbördan av båda sjukdomarna. Vaccination av små barn mot influensa hjälper att uppnå flockimmunitet och förebygger upp till en tredjedel av öroninflammationerna hos barn. Vaccination under graviditetens sista trimester skyddar mamman och det nyfödda barnet fram till sex månaders ålder.

Influensavaccinet är säkert och tolereras väl. Det finns få kontraindikationer. En liten andel av de vaccinerade kan få en mild lokal reaktion på injektionsstället, men allmänna symtom är mycket sällsynta.

Uppdaterad 19.6.2023