Gå till sidans innehåll

Rehabiliteringsanvisning för patient som insjuknat i coronavirusinfektion

En lunginfektion orsakad av coronavirus försämrar lungornas syreupptagningsförmåga och därmed deras funktionsförmåga. Sängvila kan bidra till att försämra den allmänna konditionen och muskelstyrkan.

I den här guiden har vi sammanställt olika sätt att hjälpa dig att förbättra syreflödet till dina lungor och upprätthålla dina krafter.

Observera att intensiv fysisk ansträngning bör undvikas så länge du har symtom.

Vila till exempel i en halvt sittande ställning i en vinkel på cirka 30–60 grader. Det är ofta lättare att andas i halvt sittande ställning.

Läs mera om den halvt sittande ställningen:

När du ligger, byt regelbundet ställning till en ställning som är bekväm för dig. Genom att byta ställning kan lungornas funktion effektiveras i olika delar av lungan.

Läs mera om den avkopplande positionen på sidan:

Vristernas pumpande rörelse

Undvik för mycket sängvila. Stig regelbundet upp och ta pauser från att vara stilla på ett ställe. Det hjälper dig att upprätthålla muskelstyrkan och gör att syre lättare kan flöda till lungorna.

Om du ligger mycket i sängen kan du pumpa med vristerna genom att böja och sträcka på dem. Upprepa rörelsen en gång i timmen 20 gånger alltid när du är vaken. Om du orkar kan du turvis böja och sträcka på ben och armar. Rörelsen förhindrar uppkomsten av venös trombos.

Andningen kan kännas tung och det kan bildas slem. En effektivare andning kan i sin tur hjälpa till med att föra upp slem. När du gör andningsövningar ska du komma ihåg en god hostningshygien, det vill säga att hosta i näsduken och inte mot en annan person. Släng alltid använda näsdukar i papperskorgen. Se instruktioner för övningarna i länkarna.

Förarställningen hjälper till att lugna ner och fördjupa andningen och öka lungventilationen.

Lugna andningen med läppandning, dvs. andas lugnt in genom näsan och låt utandningen flöda mellan läpparna av egen kraft. Håll axlarna avslappnade.

Fördjupa din andning och känn diafragmans rörelser genom att hålla handen på övre delen av buken: buken höjer sig vid inandning och sänker sig vid utandning.

Istället för att hosta är huffning ett mildare sätt att få bort slem från lungorna.

När du kan röra dig som tidigare och inte längre har svårt att andas är andningsövningarna inte längre nödvändiga.

I början räcker det ofta med att röra sig i hemmet och göra lätta hushållssysslor som rehabilitering.

När återhämtningen fortskrider kan du gradvis öka ansträngningen. Om du till exempel är van vid att trampa på en motionscykel hemma kan du i början trampa i korta pass med lätt motstånd och gradvis öka tramptiden och motståndet först därefter.

När du kan lämna hemmet är promenader och stavgång bra sätt att öka din kondition. Du kan först öka antalet promenader, sedan avståndet och slutligen tempot.

Om din andning blir tyngre, om du börjar känna dig mer andfådd än vanligt även när du gör små sysslor eller till och med när du vilar, eller om du känner att du blir sämre snabbt kan du kontakta Jourhjälpen på numret 116 117. Om Jourhjälpen inte finns i ditt område kan du kontakta hälsovården i ditt område. Berätta under samtalet att du har fått diagnosen coronavirusinfektion.

Om du får svår andnöd eller om ditt tillstånd plötsligt försämras ska du kontakta eller be dina anhöriga kontakta nödcentralen på numret 112. Nödcentralen bör endast kontaktas i allvarliga fall. Du bör under samtalet berätta att du fått diagnosen coronavirusinfektion.

Uppdaterad 8.5.2023