Gå till sidans innehåll

Misstänker du borrelios?

Borrelios kan uppträda som en rodnad på huden eller som en infektion med allmänna symtom, vanligtvis i nervsystemet och ibland även i lederna. När borrelios diagnostiseras kan infektionen botas med antibiotikabehandling.

Oftast misstänks borrelios på grund av ett rött, expanderande utslag. När detta händer bör man söka vård, eftersom infektionen bör behandlas med en antibiotikakur. Hudborrelios undersöks och behandlas inom öppenvården. Utbredd borrelios kan ge allmänna symtom som feber, värk samt nerv- och ledbesvär. Utbredd borrelios behandlas vanligen inom den specialiserade sjukvården på sjukhusets poliklinik eller inom öppenvården så att den behandlande läkaren vid behov konsulterar en infektionsläkare. När behandlingen inleds tidigt är den mycket effektiv och lindrar symtomen snabbt.

Borrelios väcker ofta mycket rädsla. Som tur är allvarliga organskador relativt sällsynta, eftersom borrelios vanligtvis upptäcks tidigt i Finland i och med att medvetenheten har ökat. Det finns också en hel del mystik och överdiagnostik i anslutning till borrelios. Eftersom man vet att borrelios kan orsaka många olika symtom, försöker man ofta förklara många besvär med borrelios. Om den ursprungliga diagnosen är felaktig fungerar inte behandlingen heller.

Varje år rapporterar laboratorier över 2 000 borreliosfynd från antikroppstester till registret över smittsamma sjukdomar. Hudborrelios i den tidiga fasen konstateras utifrån symtom och antikropptester rekommenderas inte. I det nationella vårdanmälningssystemet för social- och hälsovården rapporterades år 2021 över 6000 besök inom öppenvården på grund av borrelios. Borrelios är vanligast på Åland och i kustområdena.

Uppdaterad 27.2.2023