Gå till sidans innehåll

Influensa

Influensa är en luftvägsinfektion som sprids som droppsmitta när man hostar eller via händerna. Influensa är en inflammation i de övre luftvägarna som orsakas av influensavirus. Influensavirus av typ A och B orsakar epidemier hos människor. I Finland börjar den årliga influensasäsongen vanligtvis i december och varar i cirka fyra månader fram till april. Under de värsta åren av epidemin drabbas nästan en miljon finländare av influensa, så sjukdomsbördan är betydande.