Gå till sidans innehåll

Vad är en livsmedels- och vattenburen epidemi?

I Finland kan livsmedels- och vattenburna epidemier leda till att tusentals människor insjuknar varje år. Det är myndigheternas uppgift att utreda och förebygga dessa epidemier.

En livsmedels- och vattenburen epidemi definieras som en epidemi som inträffar vid en viss tidpunkt och i ett visst område, med plötsliga kräkningar och diarré som symtom och med en gemensam källa till kontaminerade livsmedel eller kontaminerat vatten. Utredningen och förebyggandet av dessa epidemier hör till flera myndigheters uppgifter och det är ytterst viktigt att hitta smittkällan.

Finland har samlat in uppgifter om livsmedels- och vattenburna epidemier i över 40 år, men den nuvarande typen av anmälan om misstanke togs i bruk först 1997. Mellan 2011 och 2013 drabbades nästan 3 000 personer av livsmedelsburna epidemier. Omkring fyra hushållsvattenburna epidemier rapporteras varje år, med i genomsnitt 10–50 insjuknade. Det har också förekommit stora vattenburna epidemier i Finland, t.ex. de 6 500 personer i Nokia som 2007 insjuknade efter att ha druckit vatten som förorenats av avloppsvatten.

Uppdaterad 16.11.2017