Gå till sidans innehåll

Diagnos och behandling av influensa

Vila är viktigt vid behandling av influensa och krävande fysisk träning bör undvikas i upp till två veckor.

Diagnosen av influensa under en epidemi baseras på den typiska sjukdomsbilden, men sjukdomen kan också bekräftas genom flera olika metoder med hjälp av ett sekretprov från de övre luftvägarna.

Behandlingen av influensa hos personer med god grundhälsa går i huvudsak ut på symtomlindring, eftersom nyttan av virusläkemedlet oseltamivir är mindre än hos personer i riskgruppen. Symtomatisk behandling är vila och febernedsättande med paracetamol eller antiinflammatoriska läkemedel (bortsett från acetylsalicylsyra) och tillräckligt med vätska. Den sjuka personen ska undvika krävande fysisk träning som löpning och gymträning i upp till två veckor. Därefter kan man börja träna försiktigt. Det kan ta flera veckor innan konditionen återgår till samma nivå som före sjukdomen. Det lönar sig att stanna hemma från arbetet och undvika sociala relationer under den tid man är smittsam (ungefär en vecka), och så länge de besvärligaste symtomen fortsätter och tills man är feberfri.

För äldre personer, personer i riskgruppen och patienter i sjukhusvård inleds antiviral behandling med oseltamivir (som kapslar, i vätskeform eller intravenöst) eller zanamivir (endast intravenöst). Virusläkemedel förkortar symtomförloppet och minskar risken för följdsjukdomar orsakade av bakterier. Det är sannolikt att också influensarelaterade hjärt- och hjärninfarkter minskar. Virusläkemedlet oseltamivir används också i förebyggande syfte ifall man utsatts för influensa till exempel inom familjen, på sjukhuset eller på en vårdinrättning.

Uppdaterad 19.6.2023