Gå till sidans innehåll

Hivinfektion i ett nötskal

Grundläggande information om hivinfektion.

Hiv hos obehandlad patient patient kan smitta genom:

Oskyddad sexuell kontakt där partnerns sekret (sperma, försats, vaginala sekret, blod) kommer i kontakt med slemhinnorna.

Från en hivpositiv mor till barnet under graviditet, förlossning eller amning.

Blodkontakt:till exempel via gemensam injektionsutrustning för droger eller t.ex. orengjord piercing- eller tatueringsutrustning.

Hivvirus smittar inte:

  • Genom intakt hud.

  • Genom en intakt kondom.

  • Genom kyssar.

  • Från toalettstolen, från bastulaven.

  • I samband med matlagning, via kärl.

  • Från handdukar eller sängkläder.

  • Via myggor.

  • Vid oskyddat sex med person som har välbehandlad hiv.

Utan läkemedelsbehandling framskrider sjukdomen vanligtvis på följande sätt:

Ungefär hälften av hivsmittade får den så kallade primärinfektionen inom några veckor efter smittan: feber, halsont, förstorade lymfkörtlar och ibland utslag.

En asymtomatisk fas som varar i flera år. En fas med allmänna symtom: viktminskning, feber, nattsvettning, exceptionell trötthet.

AIDS-fasen: Det finns sammanlagt 28 AIDS-kriteriesjukdomar, t.ex. pneumocystis svamp-pneumoni, tuberkulos, jäst-esofagit.

Diagnosen ställs med blodprovet HIV-AgAb (4814); ett negativt testresultat är inte tillförlitligt förrän senast 3 månader efter exponeringen, men smittan kan ofta upptäckas redan mycket tidigare. Testet bör också tas på asymtomatiska personer på grund av möjlig exponering.

Behandling av hivinfektion sker på polikliniker för infektionssjukdomar. Genom blodprover följer man upp mängden hivvirus (HIVNh) och CD4-celler som visar graden av immunförsvar.

Det rekommenderas att hivmedicinering inleds så snart patienten är redo, oberoende av CD4-cellnivån. Behandlingen är oftast en kombination av två eller tre läkemedel.

Den viktigaste indikatorn för uppföljning av behandlingen är HIV-Nh-testet, som mäter mängden hiv i blodet. Målet är att hålla virusmängden så låg att den ligger under mätningströskeln.

Den viktigaste förutsättningen för att behandlingen ska lyckas är att man har förbundit sig till behandlingen.

Hivläkemedel har ett stort antal interaktioner med andra läkemedel. Kontrollera alltid att nya läkemedel är lämpliga.

Det finns ingen risk för smitta vid oskyddat sex när patienten svarat bra på behandlingen under minst 6 månader och patienten själv vet att hen tar sina mediciner regelbundet.

Användning av kondom rekommenderas i tillfälliga förhållanden för att undvika andra könssjukdomar och eventuell ny hivsmitta.

Hivpositiva män och kvinnor kan skaffa barn på ett säkert sätt. Fråga mer av din behandlande infektionsläkare.

Om hiv konstateras tidigt och patienten förbinder sig till behandlingen påverkar sjukdomen inte den beräknade livslängden.

Uppdaterad 15.2.2023