Gå till sidans innehåll

Behandling med antimikrobiella läkemedel

Vid behandling med antimikrobiella läkemedel lönar det sig att följa den rekommenderade doseringsanvisningen så noga som möjligt. Det är viktigt att du tar dina läkemedel vid exakt rätt tidpunkt till exempel vid läkemedelsbehandling av hivvirus.

Läkemedelsbehandlingar av infektionssjukdomar tas vanligtvis i kurer, men ibland kan de också vara långvariga eller till och med bestående. I vissa situationer kan en läkare på förhand instruera en patient att avbryta en kur som ordinerats för infektionen inom öppenvården, om patienten känner att hen tillfrisknar snabbare än förväntat. Men när man behandlar en allvarlig och långsamt läkande infektion inom den specialiserade sjukvården (t.ex. beninfektioner eller ledprotesinfektioner) bör man inte avsluta den antimikrobiella behandlingen hemma på eget initiativ. Om de receptordinerade läkemedlen tar slut före uppföljningsbesöket är det viktigt att veta om receptet ska förnyas och medicineringen fortsätta.

För vissa infektioner som behandlas i hemmet, såsom lindriga hudinfektioner eller misstänkta bakterieinfektioner i luftvägarna, kan läkaren ge tillstånd att avsluta antibiotikakuren på eget initiativ redan tidigare än planerat om tillfrisknandet är snabbt.

Hos patienter som behandlas på enheter för infektionssjukdomar kräver infektionerna ofta att behandlingen inleds med intravenös antibiotikabehandling, antingen för att uppnå en övergripande kvalitativ effekt på alla bakterier eller för att uppnå en tillräcklig koncentration av läkemedlet på det ställe som behandlas. En intravenös behandling kan pågå från några dagar till upp till sex veckor. Vid beninfektioner och infektioner orsakade av främmande kroppar fortsätter behandlingen vanligtvis i flera veckor efteråt. Infektionens läkning övervakas med hjälp av symtomen, inflammatoriska värden (CRP, La, Leuk) och vid behov med hjälp av bilddiagnostiska undersökningar. Det är viktigt att du går på de undersökningar som ordinerats för dig före uppföljningsbesöket.

Vid behandling med antimikrobiella läkemedel lönar det sig att följa den rekommenderade doseringsanvisningen så noga som möjligt. Det är viktigt att du tar dina läkemedel vid exakt rätt tidpunkt, t.ex. när du behandlar hivvirus. Att glömma ett enskilt antibiotikum gör ingen skada vid lindriga infektioner, men oregelbunden användning botar inte och kan främja utvecklingen av resistenta bakteriestammar.

För vissa infektionssjukdomar är antimikrobiell läkemedelsbehandling som ordineras av den offentliga hälso- och sjukvården kostnadsfri. Dessa inkluderar tuberkulos och andra mykobakterioser, hiv, klamydia, gonorré och syfilis, salmonella- och shigellainfektioner.

Uppdaterad 5.1.2018