Gå till sidans innehåll

Förebyggande av infektioner inför en operation

Om det före operationen förekommer hudinfektioner i operationsområdet eller andra generaliserade infektioner kan det öka risken för infektion i operationsområdet. Därför bör infektioner och hud behandlas före ingreppet.

När en patient kommer för ett planerat ingrepp, t.ex. en operation eller ett mindre ingrepp, t.ex. insättning av en urin- eller kärlkateter, kan hudinfektioner i operationsområdet eller andra generaliserade infektioner öka risken för infektion i operationsområdet. Därför bör infektioner och hud behandlas före ingreppet. Om du är orolig för en infektion eller om du har ett oklart symtom som tyder på infektion före en operation bör du söka råd på den kirurgiska enheten för att bedöma om det är klokast att skjuta upp ingreppet.

Rökning minskar blodflödet i kapillärerna på operationsområdet och försämrar sårläkningen och immunförsvaret mot infektioner. Du bör sluta röka minst fyra veckor före en större operation.

Förhöjda blodsockernivåer försvagar immunförsvaret mot infektioner och är en riskfaktor för infektioner. Sockernivåerna övervakas noggrant under och efter operationen.

Fetma och undernäring är båda riskfaktorer för infektion på operationsområdet. Höga nivåer av fettvävnad gör det svårare att försluta och läka sår, medan undernäring försämrar försvarscellernas funktion och förmågan till återhämtning. Det vore bra att fundera på lösningar på dessa problem i god tid innan man remitterar till kirurgisk behandling.

Urinen måste vara ren före varje operation eller ingrepp i urinvägarna. Före varje ingrepp i urinvägarna görs vanligtvis en bakterieodling av urinen, även om det inte finns några symtom på urinvägsinfektion. Patienten får vanligen en kort antibiotikakur före ingreppet och den kan fortsätta efter ingreppet.

Hudinfektioner måste behandlas före operationen. Ett psoriasisutbrott eller en hudinfektion i operationsområdet, t.ex. rosacea, bältros eller skorv, eller ett infekterat fotsår hos en patient som ska genomgå kärlkirurgi utgör en risk för infektion. De bör behandlas för att uppnå ett lugnt tillstånd före operationen.

Tänderna måste tas om hand före en hjärt- och kärl- och protesoperation. Dålig mun- och tandhälsa kan vara en betydande riskfaktor för infektioner vid bl.a. hjärt- och kärloperationer och protesoperationer. När du borstar tänderna kan bakterier från tänder med hål i, rotinfektioner eller tandköttssjukdomar komma ut i blodet. Under normala omständigheter filtrerar kroppens reningsceller och levern bort föroreningar från blodet, men bakterierna kan hinna fästa på ytan av främmande föremål som förs in under operationen och kan utveckla en kronisk infektion på dem. Infektionen kan till och med kräva ytterligare en operation där föremålet rengörs. Du bör behandla dina tänder så att de är i gott skick minst två veckor före operationen så att också eventuella utdragningsställen hinner läka. Omedelbart efter en operation bör tand- eller tandköttsbehandlingar inte utföras på patienter med ett nyligen (eller beroende på föremålet, även ett mindre än 6 månader gammalt) infört främmande föremål i kroppen på grund av risken för bakterieläckage till blodomloppet från ingreppet. Patienter som har fått en hjärtklaffprotes inopererad eller som har diagnostiserats med ett klaffel eller ett specifikt medfött hjärtfel får antibiotika två timmar före ett tand- och tandköttsingrepp. Patienten bör själv vara medveten om detta behov av antibiotikaskydd och informera tandläkaren om det.

Underen förkylning eller en akut magsjuka är det inte tillrådligt att komma in för operation, utan operationen bör skjutas upp. En luftvägsinfektion kan utsätta dig för lunginflammation, och magsjuka kan göra att måendet försämras. Virusinfektioner kan spridas till andra operationspatienter på avdelningen.

Uppdaterad 30.11.2017