Gå till sidans innehåll

Stöd för dig som är hivpositiv

När människor får veta att de har en sjukdom som kan försvåra livet och ibland till och med ha livshotande konsekvenser reagerar de på många olika sätt på denna information.

Vanliga negativa reaktioner är ångest, depressionskänslor, gråtfärdighet, sömnlöshet och olika rädslor för framtiden och det fortsatta livet. Dessa känslor kan ibland ta formen av en vag känsla av att ”må dåligt”. Dessa är normala psykiska reaktioner och deras varaktighet varierar från person till person.

I Rehabiliteringshuset hittar du guiden Stöd för anhöriga. Guiden är avsedd för dig som har en närstående som har insjuknat. Guiden fokuserar på att ge närstående information och sätt att upprätthålla sitt eget välbefinnande, samt presenterar de olika stödinstanserna och den närståendes roll som patientens stöd, oberoende av sjukdom eller sjukdomsstadiet.

Förutom din egen vårdplats finns det många andra stödinstanser.

Uppdaterad 22.12.2017