Gå till sidans innehåll

Om du misstänker att du har influensa

Äldre personer och personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen bör uppsöka läkare med lägre tröskel än andra.

Du bör söka läkarhjälp om influensasymtomen är långvariga eller förvärras: om du har hög feber, ditt allmäntillstånd försämras, du har bröstsmärtor eller andnöd, eller ifall symtomen kommer tillbaka efter att de först lindrats. Dessa symtom kan tyda på lunginflammation eller till exempel hjärtmuskelinflammation. Äldre personer och långtidssjuka löper större risk för att drabbas av följdsjukdomar och bör därför med låg tröskel söka läkarvård i ett tidigt skede av sjukdomen bland annat för att tidigt påbörja behandling med virusmedicinering.

Uppdaterad 19.6.2023