Gå till sidans innehåll

När gjorde du senast ett hivtest?

Jag är rädd att jag har fått hiv genom oskyddat sex. Hivtestet var negativt veckan därpå. Vad ska jag hålla koll på? Måste jag göra ett nytt test?

En tidig diagnos ligger i både patientens och omgivningens intresse. Med en tidig diagnos är patientens prognos lika god som för andra i samma ålder. Den goda terapiresponsen som uppnås med hivmedicinering eliminerar sjukdomens smittsamhet.

Om du misstänker att du blivit exponerad för hiv ska du inte vänta på symtom, utan gå och testa dig på din hälsocentral, i företagshälsovården, studenthälsovården, på polikliniker för könssjukdomar, testplatser med låg tröskel, såsom Hivpoint, eller vid privata läkarstationer. Ett negativt resultat är med säkerhet tillförlitligt först 3 månader efter exponering, men testet kan visa sig positivt redan mycket tidigare.

Principer för testning:

  • Rätt till ett hivtest utan läkarbedömning.

  • I princip med namn och personbeteckning, men det ska också vara möjligt att göra ett hivtest anonymt och på en främmande ort.

  • Testet är gratis för patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården.

  • Testet som används är HIV-AgAb.

Uppdaterad 15.2.2023