Gå till sidans innehåll

Om multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier är inte mer aggressiva eller farliga än vanliga antibiotikakänsliga bakterier.

Multiresistenta bakterier är bakterier som är resistenta mot flera antibiotika som vanligtvis används för att behandla infektioner. Därför är det svårare att behandla infektioner orsakade av multiresistenta bakterier med antibiotika, och antibiotikabehandlingen måste ändras när den väl har inletts, vilket kan leda till att inledningen av en effektiv behandling kan försenas. Infektionen kan framskrida längre och vara svårare. Multiresistenta bakterier är dock inte mer aggressiva eller farliga än vanliga antibiotikakänsliga bakterier.

Uppdaterad 19.9.2022