Gå till sidans innehåll

Om bärarskap av MRSA

Vad är Staphylococcus aureus och MRSA?

Människans hud är full av viktiga bakterier. En av dessa är Staphylococcus aureus, som finns hos ungefär en av fyra friska människor i nässlemhinnan och ibland även i halsen.

Stafylokocker som är resistenta mot vanliga antibiotika mot stafylokocker kallas meticillinresistenta Staphylococcus aureus, dvs. MRSA.

Vad menas med MRSA-bärare och MRSA-infektion?

En person betecknas som bärare av MRSA om man hittat MRSA-bakterier i dennes kropp. MRSA-bakterier finns vanligtvis på huden eller slemhinnorna utan att orsaka några symtom.

Med MRSA-infektion avses att MRSA-bakterien orsakar en symtomatisk infektion hos en person.

Uppdaterad 19.9.2022