Gå till sidans innehåll

Patientanvisning gällande hivmedicinering

Anvisning för användning av hivmedicinering.

 1. Tänk på vilken typ av hivmedicinering du kommer att kunna genomföra i flera år. Kom ihåg semestrar och veckoslut. Ta hänsyn till:

  • antalet och storleken på pillren.

  • antalet doser.

  • dietrestriktioner.

 2. Diskutera med din läkare och sjukskötare varför det är viktigt att du genomför hivmedicineringen på överenskommet sätt. Ta hänsyn till:

  • att läkemedelseffekten bibehålls

  • att du är beredd på bieffekter.

 1. Ta dina läkemedel enligt anvisningarna och följ de överenskomna dosintervallen:

  • Ta läkemedlen vid samma tid på dygnet.

  • Ta alla tabletter och injektioner som ingår i dosen – ändra inte på doserna.

  • Följ eventuella dietrestriktioner som hör till medicineringen.

 2. Berätta vilka andra läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott du använder. Ange även förändringar. Hivläkemedel och många andra läkemedel har interaktioner:

  • Vissa läkemedel kan förlora sin effekt om de tas samtidigt.

  • Läkemedlens biverkningar kan bli starkare.

  • Vissa naturläkemedel och kosttillskott kan ha en inverkan på hivläkemedlen.

  • Ta inte andra läkemedel, naturprodukter o.dyl. utan att fråga om interaktioner.

 3. Ta blodprov.

  • Vissa allvarliga bieffekter visar sig i blodprov innan du känner av dem.

  • Blodproven tas för att se om dina läkemedel fungerar som förväntat.

 4. Berätta om bieffekter.

  • En del av hivläkemedlens bieffekter kan vara allvarliga och då måste medicineringen bytas ut eller avbrytas.

 5. Kom till mottagningen enligt överenskommelserna.

  • På så sätt kan du se till att dina läkemedel inte tar slut.

  • Du kan ställa frågor om problem med din medicinering.

 1. Hivmedicineringen är avsedd för kontinuerlig användning.

 2. Hivmedicineringen behöver ibland avbrytas på grund av biverkningar.

  • Din läkare kommer att informera dig och ge dig anvisningar om medicineringen avbryts av medicinska skäl.

 3. Diskutera med din läkare om du funderar på att avsluta medicineringen på eget initiativ. Om du avslutar medicineringen löper du risk för att bli sjuk och du blir smittsam igen.

  • Under en paus i medicineringen behöver blodproven följas upp.

  • Din läkare kan informera dig om riskerna.

 4. Läkemedlen kan förlora sin effekt. I de flesta fall bör alla läkemedel sättas ut samtidigt.

Uppdaterad 15.2.2023