Gå till sidans innehåll

Mediciner som passar ihop med hivmediciner

Hivläkemedel kan ha farliga interaktioner med andra läkemedel eller naturprodukter. Nedan finns en lista över läkemedel som är kompatibla med alla hivläkemedel. Många andra läkemedel kan också passa ihop med din medicinering, men de måste alltid kontrolleras.

amoxicillin, amoxicillin-klavulansyra, azitromycin, doxycyklin, cefalexin, klindamycin, levofloxacin, metronidazol, nitrofurantoin, penicillin, ciprofloxacin, sulfa-trimetoprim, trimetoprim, terbinafin.

ibuprofen, naproxen, paracetamol.

alla ACE-hämmare (enalapril, lisinopril, ramipril osv.), alla AT-receptorblockerare (kandesartan, losartan, valsartan osv.), acetylsalicylsyra, furosemid, hydroklortiazid.

ezetimib, pravastatin, rosuvastatin, fenofibrat.

levocetirizin, cetirizin.

beklometason, ipratropiumbromid, salbutamol, terbutalin.

vareniklin.

Uppdaterad 15.2.2023