Gå till sidans innehåll

Vanliga frågor om hivinfektion

Svar på vanliga frågor på infektionskliniken.

Största delen av problemen som hivpatienter med god terapeutisk balans upplever har inget med hiv att göra. Om du har påbörjat eller bytt ut hivläkemedel under de senaste veckorna eller om ditt eget immunförsvar är nedsatt (CD4 under 0,200) bör du kontakta Infektionskliniken direkt.

I annat fall kan du söka råd hos t.ex. din egen hälsocentral eller företagsläkare, som vid behov kan konsultera infektionsläkare. I samband med utslag måste man t.ex. tänka på risken för vissa könssjukdomar, såsom syfilis.

Om ditt immunförsvar är nedsatt (CD4 under 0,200) bör du kontakta Infektionskliniken direkt, eftersom det kan vara svårt att skilja på förkylning och allvarligare associerade sjukdomar. Hivpatienters förkylningar behandlas på samma sätt som förkylningar hos hivnegativa. Vanliga smärtstillande läkemedel, till exempel ibuprofen, och läkemedel som används för att behandla influensa kan användas säkert tillsammans med alla hivläkemedel.

Du kan uppsöka antingen kommunal eller privat tandvård. Dessutom har vissa orter separat organiserade tandvårdskliniker för bärare av blodburna sjukdomar. Din tandläkare bör känna till din hivinfektion.

Det är viktigt att hivpositiva kvinnor genomgår regelbunden provtagning av livmoderhalsen (=PAPA-prov eller HPV-test), eftersom hivpositivitet ökar risken för maligniteter i livmoderhalsen. Hivpolikliniken ger en remiss till denna uppföljning. Hivpositiva kvinnor kan också delta i screening av livmoderhalscancer som ordnas kommunalt. De flesta besvär eller frågor relaterade till blödningsrubbningar, preventivmedel och hormonbehandling av klimakteriebesvär kan skötas inom primärvården.

Använd aldrig bara en del av dina hivläkemedel. Minska inte din dos och ta inte dina läkemedel mer sällan. Om du inte har tillgång till mer läkemedel, avsluta användningen av alla hivläkemedel när det första läkemedlet tar slut. Detta ökar visserligen mängden virus i blodet, men det är osannolikt att viruset utvecklar resistens mot läkemedlen. Detta innebär att samma läkemedel fungerar senare, när de kan återupptas med full dos.

Du kan köpa läkemedel för tre månader åt gången på sjukhusapoteket, men denna regel kan kringgås om du till exempel åker på en lång resa.

Om läkemedlen hos en hivpositiv person med regelbunden medicinering har visat sig vara effektiva i alla virusanalyser i mer än sex månader, försvinner risken för hivsmitta vid sex, även om kondom inte används. Kontrollera dina behandlingsresultat på Infektionskliniken.

Hivpositiva personer måste fortfarande använda kondom för att skydda sig mot andra könssjukdomar och mot en eventuell ny, svårare hivinfektion, särskilt med tillfälliga sexpartner. Enligt det finländska rättsväsendets ståndpunkt behöver hivpositiva personer inte berätta för sina sexpartner om sin smitta, ifall de svarar bra på sin behandling, alltså har en välbehandlad hiv.

Vi rekommenderar i första hand hivtestning på din egen hälsocentral, i företagshälsovården eller studenthälsovården, eller på så kallade lågtröskeltestplatser. Om detta av någon anledning inte är möjligt, kan hivtestning också göras på Infektionspolikliniken.

Uppdaterad 15.2.2023