Gå till sidans innehåll

Långvariga tarmsymtom

Den vanligaste orsaken till tarmsymtom som varar i flera månader är irritabel tarm, vars behandling till stor del är relaterad till livsstil och kost.

Det är mycket vanligt med olika tarmsymtom, såsom magknip och kramper, diarré eller slemmig avföring. I finländska förhållanden är en infektion sällan orsaken till långvariga tarmsymtom. Det är viktigt att utesluta allvarliga orsaker som kräver behandling, såsom inflammatoriska tarmsjukdomar (ulcerös kolit och Crohns sjukdom), elakartade tumörer i tarmen och allvarliga allmänna sjukdomar. Laktosintolerans är ofta orsaken till långvarig diarré, och man bör också utesluta celiaki. Den vanligaste orsaken till tarmsymtom som varar i flera månader är irritabel tarm, vars behandling till stor del är relaterad till livsstil och kost.

Om man får tarmproblem, särskilt under eller efter en resa, bör man också misstänka tarminfektion. Om symtomen är långvariga är orsaken ofta ett urdjur. Den vanligaste screeningundersökningen är nukleinsyradetektion (F-ParaNhO).

De vanligaste parasitfynden hos resenärer är urdjur. Giardia lamblia och Entamoeba histolytica är nästan alltid betydelsefulla och behandlas alltid. Dientamoeba fragilis är däremot ett urdjur som är känt för att orsaka symtom hos vissa patienter, men de flesta bärare är symtomfria.

Det händer ofta att man även efter en grundlig provtagning inte hittar någon parasit eller annan patogen i bakgrunden till de tarmsymtom som börjat på resan. Då är det vanligtvis fråga om irritabel tarm som har börjat visa symtom på resan efter akut diarré. På samma sätt är symtom som liknar irritabel tarm och laktosintolerans ganska vanliga efter en behandlad urdjursinfektion i tarmen, såsom Giardia, även efter att parasiten har drivits ut ur tarmen. Infektionen har då förstört tarmslemhinnan, och det tar ofta flera månader för den att återhämta sig. Dessa symtom behandlas genom kosten. I allmänhet bör patienten äta en fiberrik mat och undvika mjölkprodukter, dåligt smältande växter, kaffe och tobak.

Uppdaterad 23.11.2017