Gå till sidans innehåll

Amöbainfektion, amöbiasis

Vanligtvis är amöbiasis plötslig diarré, till och med en kraftig blodig diarré. Ibland är symtomen mildare och vaga långvariga tarmsymtom.

Det finns många olika typer av amöbor i tarmen; de flesta amöbor som hittas i avföring med mikroskop är ofarliga, men en av dem, Entamoeba histolytica, kan orsaka en symtomatisk sjukdom som kallas amöbiasis. Amöbiasis överförs via avföring till munnen, oftast genom förorenad mat eller dryck. Vanligtvis får man sjukdomen under en resa till tropikerna eller subtropikerna.

Inkubationstiden kan vara från en vecka till några månader. Vanligtvis är amöbiasis plötslig diarré, till och med en kraftig blodig diarré. Ibland är symtomen mildare och vaga långvariga tarmsymtom. Hos de flesta är en Entamoeba histolytica-infektion dock helt symtomfri. Mycket sällan sprider sig Entamoeba histolytica utanför tarmen och orsakar en böld, vanligtvis på levern, men sådana infektioner konstateras mer sällan än varje år i Finland.

Symtomatisk amöbiasis behandlas med metronidazol (Trikozol, Flagyl). Metronidazol driver dock inte ut amöbacystor ur tarmen, och därför ges ett annat läkemedel för att förhindra att sjukdomen återkommer. Asymtomatiska bärare, som majoriteten är, behandlas med en medicinering som endast är effektiv mot cystor. Behandlingsresultatet bekräftas genom kontrollavföringsprov.

Andra amöbor som hittas i tarmen orsakar inga symtom och är tillfälliga bifynd som inte bör behandlas. Dessa är bland annat Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni, Endolimax nana och Entamoeba dispar. Den sistnämnda ser exakt ut som Entamoeba histolytica i mikroskopet, och därför kan svaret på avföringsparasitprovet till exempel vara Entamoeba histolytica/dispar. Eftersom Entamoeba histolytica alltid måste behandlas, men Entamoeba dispar aldrig behöver behandlas, behövs ytterligare undersökningar i dessa fall. För att skilja dessa åt används en nukleinsyrametod (F-ParaNh0).

Uppdaterad 24.11.2017