Gå till sidans innehåll

Om biverkningar vid läkemedelsbehandling av hiv

​Moderna hivläkemedel tolereras i allmänhet väl, men lindriga besvär kan förekomma i synnerhet i början av behandlingen. Om bieffekterna är besvärliga kan läkemedlet vanligtvis bytas ut.

Det är viktigt med regelbundna uppföljningsblodprov för att följa upp terapiresponsen och för eventuella bieffekter. Se mer på videon.

Uppdaterad 15.2.2023