Astman alatyypit

Astman erilaisia alatyyppejä ovat ainakin allerginen astma, aikuisiän eosinofiilinen astma, ylipainoon liittyvä astma, neutrofiilinen astma ja tupakointiin liittyvä astma.

Lääkehoitoa kohdistetaan tarkemmin eri astman alatyyppeihin. Kussakin alatyypissä astman vaikeusaste voi vaihdella lievästä tai jaksoittaisesta keskivaikeaan ja vaikeaan astmaan.

Haitarin otsikkotaso2
Allerginen astma

Tyypillistä allergiselle astmalle on oireiden paheneminen siitepölyistä ja eläimistä. Yleensä hoitaville astmalääkkeille saadaan hyvä vaste tässä astman alatyypissä. Jos tavanomaisilla lääkehoidoilla ei päästä riittävään oireiden hallintaan, voidaan vaikeassa allergisessa astmassa hoidoksi harkita myös omalitsumabia, joka on allergisen astman hoitoon tarkoitettu biologinen lääkehoito.

Aikuisiän eosinofiilinen astma

Tavallista aikuisiän eosinofiilisessä astmassa on eosinofiilisten valkosolujen esiintyminen ysköksessä, keuhkoputken limakalvolla ja veressä. Tämän astman alatyypin hoitona ovat hengitettävät kortisonit yksin ja yhdessä leukotrieenisalpaajien sekä pitkävaikutteisten avaavien lääkkeiden kanssa sekä vaikeammissa tapauksissa tablettina kortisonitabletit. Joskus kyseeseen voi tulla myös IL5-vasta-aine, joka on vaikean eosinofiilisen astman hoitoon käytettävä biologinen lääkehoito.

Ylipainoon liittyvä astma

Painonhallinta ja pienikin pysyvä painonpudotus tuo merkittävää hyötyä ylipainoon liittyvän astman oireiden hallintaan astmalääkkeiden ohella. Jos oireita ei saada hallintaan, on syytä arvioida myös mahdollista obstruktiivisen uniapean osuutta oireisiin.

Neutrofiilinen astma

Neutrofiilisessa astmassa tavanomaisen astman lääkehoidon lisäksi voidaan joskus harkita esimerkiksi jaksoittain käytettävää antibioottihoitoa.

Tupakointiin liittyvä astma

Tavanomaisen astman lääkehoidon ohella tupakoinnin lopettaminen on oleellinen osa tupakointiin liittyvän astman hoitoa. Pitkävaikutteisesta antikolinergisestä tai tablettina käytettävästä teofylliinistä voi olla erityistä hyötyä lisälääkityksenä tässä astman alatyypissä.

astma; tupakointi; allergia; ylipaino

Päivitetty  30.8.2021