Uloshengityksen typpioksidimittaus

Typpioksidimittauksen avulla voidaan selvittää esiintyykö uloshengityksessä tavanomaista enemmän typpioksidia, mikä voisi viitata astmatyyppiseen tulehdukseen.

 
 

Tutkittava puhaltaa hitaita puhalluksia mittauslaitteistoon seuraten samalla laitteesta tai näyttöpäätteeltä, että ilman virtaus pysyy tasaisena. Koko tutkimus kestää noin 20 minuuttia.

astma; tulehdus; typpioksidi

Kyllä

Päivitetty  31.8.2021