Keuhkoputkien metakoliinialtistus

Metakoliinialtistus ovat puhalluskoe, jossa pyritään havaitsemaan keuhkoputkien supistumistaipumus eli hyperaktiviteetti, joka on tyypillistä astmassa.

 
 

Metakoliinialtistuksessa tutkittava hengittää annostelijan avulla 5 minuutin välein histamiini- tai metakoliiniaerosolia. Kunkin annoksen jälkeen hän puhaltaa spirometriin. Tutkimus keskeytetään, jos sekuntikapasiteetti laskee merkittävästi tai on päästy annossarjan maksimivahvuuteen. Tämän jälkeen annetaan keuhkoputkia avaavaa lääkettä. Tutkimus kestää 60 minuuttia.

astma; metakoliinialtistus

Kyllä

Päivitetty  11.6.2021