Astman tasapainon omaseuranta

Astman hoidon seurannassa tärkein mittari on astmapotilas itse. Hoidon tavoite on oireettomuus ja normaali suorituskyky, joka näkyy myös keuhkojen toimintaa mittaavissa puhalluskokeissa.

Runsas lyhytvaikutteisen avaavan lääkkeen tarve voi olla merkki astman huonosta hallinnasta. Astman tasapainoa voi itse seurata PEF-mittauksilla. Astmalääkitystä lisätään tarvittaessa, jos astma ei ole hyvässä hallinnassa. Aina ei päästä oireiden täydelliseen hallintaan, ja silloin on tyydyttävä siihen, että potilas selviytyy arkielämässään.

Astman tasapainoa voi seurata PEF-puhalluksilla. Astmalle on tyypillistä lievä vuorokausivaihtelu ja tuloksen paraneminen avaavalla lääkkeellä. Mikäli vuorokausivaihtelu on suuri ja avaavalla lääkkeellä saadaan huomattavasti parempia tuloksia, ei astma ole tasapainossa.

Jokaisella astmaatikolla tulee olla kotona oma PEF-mittari. Oma huippuarvo on yksilöllinen, samoin lääkärin antamat pahenemisvaiheen PEF-rajat. Hengitystietulehduksen tai muista syistä johtuvan lisääntyvän oireilun esiintyessä on tärkeää reagoida heti lisäämällä astmalääkettä omahoito-ohjeiden mukaisesti.

Päivitetty  31.8.2021

Kyllä