Siirry sivun sisältöön

Mitä on lääkeaineyliherkkyys?

Lääkkeisiin liittyvät haittavaikutukset ovat yleisiä. Lääkkeiden vaikutusmekanismeihin liittyvät haitat eivät välity yliherkkyysmekanismeilla. Näitä haittoja ei voi selvitellä allergiatutkimuksilla.

Useimmissa tapauksissa lääkeaineallergia on jo tapahtumakuvauksen perusteella selvä, eikä se vaadi lisätutkimuksia.

Tavanomaisella niin sanotulla välittömällä allergiamekanismilla välittyvät vain harvat lääkeaineyliherkkyyden muodot, tavallisimmin penisilliinin ja sen johdannaisten aiheuttamat reaktiot. Oireena voi olla silloin nokkosihottuma, hengitystieoireet, suolisto-oireet tai anafylaksia eli yleistynyt allerginen reaktio.

Useimmissa tapauksissa lääkeaineallergia on jo tapahtumakuvauksen perusteella selvä, eikä se vaadi lisätutkimuksia. Reaktion aiheuttajaksi epäiltyä lääkeainetta ja sille ristireagoivia lääkeaineita tulee välttää jatkossa.

Allergisen reaktion aiheuttaneen lääkeaineen nimi on hyvä tallettaa itselleen ja ilmoittaa hoitoa antavissa yksiköissä liitettäväksi sairauskertomusjärjestelmiin.

Lääkkeiden aiheuttamat viivästyneet ihoreaktiot kehittyvät toisistaan poikkeavilla mekanismeilla. Yksi tavallisimmista ihoreaktioista on eksanteema, joka on kutiseva syheröinen ihottuma.

Eksanteema ilmaantuu symmetrisesti vartalon/raajojen alueelle ja hiipuu 1-2 viikossa. Useat tarttuvat taudit voivat myös aiheuttaa tämäntyyppisä iho-oireita.

Etenkin tietyt särkylääkkeet ja antibiootit voivat aiheuttaa toistuvasti samaan paikkaan ilmaantuvan ihoreaktion (erythema fixum), joka parantuessaan jättää ruskean pigmentaation.

Lääkeaineet aiheuttavat vain harvoin laaja-alaisia, lähes koko ihon kattavia vaikeita reaktioita. Näihin reaktioihin voi liittyä myös yleisoireita kuten kuumetta. Katso lisää linkistä Erythema fixum.

Suuri osa antibioottikuurien aikana ilmaantuvista ihoreaktioista voi liittyä infektioon, jota hoidetaan. Antibioottikuurin aikainen ihottuma saattaa johtua sairastetusta tulehdussairaudesta, jossa onkin mukana virustauti.

Lasten antibioottikuurien aikaisista ihottumista valtaosa liittyy sairastettuun infektioon, eikä käytettyyn antibioottiin. On myös mahdollista, että sairastettu virus ja lääkeaine yhdessä aiheuttavat ihottumareaktion.

Päivitetty 16.9.2021