Spirometria

Spirometria on astman diagnosoinnissa ja hoidon seurannassa käytettävä puhalluskoe.

Spirometria on puhalluskoe, joka PEF-seurannan lailla kuuluu astman perustutkimuksiin. Siinä tutkitaan uloshengityksen virtauksen lisäksi keuhkojen tilavuuksia ennen ja jälkeen avaavan lääkkeen.

Lataa alta spirometrian potilasohje. Ohje on HUSin laatima, mutta sitä voi käyttää soveltuvin osin kansallisesti.

spirometria; astma

Kyllä

Päivitetty  31.8.2021