Siirry sivun sisältöön

Keuhkoputkia laajentavat lääkkeet

Nopeavaikutteinen keuhkoputkia laajentava lääke eli astmakohtauksen lääke tulisi olla kaikilla astmaa sairastavilla. Sen käyttöä ei pidä arkailla, jos oireita on.

Keuhkoputkia laajentavat lääkkeet

Keuhkoputkia laajentavat lääkkeet jaetaan neljään ryhmään:

  • lyhytvaikutteiset sympaattisen hermoston kautta vaikuttavat lääkkeet

  • lyhytvaikutteiset parasympaattisen hermoston kautta vaikuttavat lääkkeet

  • pitkävaikutteiset sympaattisen hermoston kautta vaikuttavat lääkkeet

  • pitkävaikutteiset parasympaattisen hermoston kautta vaikuttavat lääkkeet.

Lääkkeen vaikutus

Keuhkoputkia laajentavia lääkkeitä on lyhytvaikutteisia (vaikutusaika noin 4 tuntia) ja pitkävaikutteisia (vaikutusaika 12–24 tuntia). Jos säännöllisestä tulehdusta hoitavasta lääkityksestä huolimatta tarvitsee lyhytvaikutteista keuhkoputkia laajentavaa lääkettä useita kertoja viikoittain, voidaan lääkitykseen lisätä pitkävaikutteinen laajentava (avaava) lääke. Usein hoitavan ja pitkävaikutteisen avaavan yhdistelmälääke on kätevä. Useimmat yhdistelmälääkkeet otetaan 2 kertaa vuorokaudessa.

Pelkästään avaavien lääkkeiden käyttöä ei suositella, koska niillä ei ole vaikusta astmatulehdukseen. Astmatulehdus voi päästä pahenemaan jos avaavat lääkkeet peittävät tulehduksen oireita.

Haittavaikutukset

Sympaattisen hermoston kautta vaikuttavien lääkkeiden haittavaikutuksena voi ilmetä sydämen tykytystä ja lisääntyneen lihasjännityksen aiheuttamaa käsien tärinää. Haittavaikutukset menevät nopeasti ohi, eivätkä yleensä ole vaarallisia.

Parasympaattisen hermoston kautta vaikuttavien lääkkeiden haittavaikutuksena esiintyy ensisijaisesti suun kuivumista.

Päivitetty 31.8.2021