Siirry sivun sisältöön

Astma ja ammatinvalinta

Ammatinvalinnanohjauksen perusperiaatteena on ehdottomien rajoituksien välttäminen. Hyvässä hoitotasapainossa oleva astma aiheuttaa harvoin ehdottomia työrajoitteita.

Työolot ovat hyvätasoisen työsuojelun ansiosta yleensä niin hyvät, että astmaa sairastavat selviävät tavallisesti samoista työtehtävistä kuin terveet. Työpaikan haittatekijöistä huolimatta lievää astmaa sairastavat selviävät yleensä työtehtävistä. Edellytyksenä on riittävä lääkitys, suojainten asianmukainen käyttö ja hyvä työmotivaatio.

Ammatinvalintaa tehtäessä nuoren on hyvä tunnistaa riskialttiit työtehtävät, sekä saada riittävästi allergiaan ja astmaan liittyvää neuvontaa. Asia kannattaa ottaa esille hoitavan ammattihenkilön vastaanotolla.

Päivitetty 18.5.2021