Siirry sivun sisältöön

Uusi tutkimustulos: Alaselkäkivun luokitteluun perustuva hoito nopeuttaa kivusta toipumista

Tutkimuksen mukaan luokitteluun perustuva hoitomalli nopeutti alaselkäkipupotilaiden toipumista, vähensi selkäkipuun liittyviä lääkärikäyntejä ja kuvantamistutkimuksia sekä vähensi sairauspoissaolopäiviä.

Julkaistu 12.6.2024 klo 23.00

Oulun yliopistossa toteutetussa Selkä kantaa -väitöskirjatutkimuksessa arvioitiin vertaiskontrolloidusti luokitteluun perustuvaa hoitoa alaselkäkivusta kärsiville potilaille. Luokitteluun perustuva hoito on menetelmä, jossa potilaat ryhmitellään alaryhmiin heidän kipunsa erityispiirteiden perusteella.

Tutkimuspotilaiden luokittelu kolmelle eri hoitopolulle

Tutkimukseen osallistui yhteensä 654 alaselkäkipupotilasta, joista 357 kuului tavanomaisen hoidon vertailuryhmään ja 297 alaselkäkivun luokitteluun perustuvan hoidon tutkimusryhmään. Potilaat luokiteltiin selkäkyselyn perusteella kolmelle eri hoitopolulle matalan, kohtalaisen ja korkean riskiluokituksen mukaan. Tutkimusryhmän potilaita hoidettiin luokitteluun perustuvalla hoitomallilla, kun taas vertailuryhmän potilaita hoidettiin tavanomaisen hoitomallin mukaisesti.

Tulokset puoltavat luokitteluun perustuvan hoitomallin käyttöönottoa

Tutkimustulosten perusteella luokitteluun perustuva hoitomalli

  • nopeutti alaselkäkipupotilaiden toipumista

  • vähensi sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa tapahtuvia selkäkipuun liittyviä lääkärikäyntejä ja kuvantamistutkimuksia

  • vähensi sairauspoissaolopäiviä.

Hoidon vaikuttavuutta arvioitiin potilaiden toimintakykyyn, elämänlaatuun, työstä poissaoloon ja terveyspalvelujen käyttöön verraten.

Tutkimusryhmässä kivun, toimintakyvyn ja elämänlaadun arvioitiin korjautuneen jo kolmessa kuukaudessa tasolle, jolla molemmat ryhmät olivat 12 kuukauden seurannan kohdalla. Vuoden aikana sairauspoissaolopäiviä selkäkipujen vuoksi oli luokitteluun perustuvan hoidon tutkimusryhmässä keskimäärin 10 päivää ja vertailuryhmässä 18 päivää.

Vuoden seuranta-aikana alaselän kuvantamistutkimuksia tehtiin tutkimusryhmässä 16 prosentille ja vertailuryhmässä 26 prosentille potilaista.

Alaselkäkipu on maailmanlaajuisesti eniten haittaa aiheuttava terveysongelma ja se aiheuttaa valtavat kustannukset terveydenhuoltojärjestelmälle sekä yhteiskunnalle.

– Sairauspoissaolojen putoaminen tutkituilla 18:sta 10:een tarkoittaisi melkein puolta vähemmän. Isossa kuvassa se on hirmuinen parannus ihmisille itselleen sekä toki työnantajille ja yhteiskunnalle, toteaa tutkimusryhmän johtaja, erikoislääkäri Anna-Sofia Simula.

Tutkimuksen tekijät suosittelevat alaselkäkipupotilaan luokitteluun perustuvan hoitomallin käyttöönottoa suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään sekä potilaan nopeamman toipumisen että terveyspalvelujen käytön vähenemisen ja kustannusvaikutusten perusteella.

Selkä kantaa -tutkimuksen tekivät Anna Sofia Simula, Antti Malmivaara, Neill Booth ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kuntoutusjohtaja Jaro Karppinen.

Tutkimus on luettavissa kokonaan kansainvälisessä Journal of Rehabilitation Medicide -tiedejulkaisussa: