Siirry sivun sisältöön

Tietoa Terveyskylän taloista

Terveyskylän talot tarjoavat tietoa ja tukea omasta tai läheisen hyvinvoinnista huolta pitäville. Talot on tuotettu Suomen yliopistosairaaloiden yhteistyönä. Talojen sisältöjä tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhdessä Terveyskylän käyttäjien kanssa.​

Terveyskylän talot muodostavat virtuaalisen kylän, joka tarjoaa tietoa ja tukea omasta tai läheisen hyvinvoinnista huolta pitäville. Kukin talo sisältää talon aihealueeseen liittyvää tietoa sekä itsehoitoa tukevia sisältöjä. Taloista löytyy myös erilaisia oirekyselyitä, chat- ja chatbot-palveluita sekä oirenavigaattoreita. Terveyskylän talot tarjoavat tietoa ja työkaluja myös ammattilaisen ja asiakkaan tai potilaan väliseen keskusteluun, ohjaukseen ja tiedonjakoon.

Ajantasainen lista Terveyskylän taloista löytyy Terveyskylän talot -sivulta tai Talot-valikosta.

Huom! Terveyskylän talot ovat yksi kolmesta Terveyskylä.fi-palvelukokonaisuuden päätuotteesta. Muita tuotteita ovat Omapolku- ja TerveyskyläPRO-palvelut. Tutustu Omapolku-palvelun ja TerveyskyläPRO-palvelun selosteisiin palveluiden omissa tietoa palvelusta -selosteissa.

Terveyskylän talot tarjoavat luotettavaa, turvallista ja näyttöön perustuvaa terveys- ja hyvinvointitietoa kaikille. Palvelun sisällöt on tuotettu ja/tai tarkistettu Suomen yliopistosairaaloissa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten toimesta.

Terveyskylän talot eivät tarjoa tutkimusta, hoitoa tai muunlaista henkilökohtaista arviota tai palveluohjausta. Kyseessä on informaatiopalvelu, jota voidaan hyödyntää luotettavan terveystiedon lähteenä joko itsenäisesti tai yhdessä hoitavan ammattilaisen kanssa.

Palvelun tarkoituksena on

 • auttaa elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamisessa, pitkäaikaisen sairauden kanssa elämisessä ja elämänhallinnan tukemisessa

 • tukea ihmisten mahdollisuuksia pitää yllä omaa hyvinvointiaan

 • tuoda potilas, asukas ja ammattilainen yhteisen tiedon ja ohjauksen äärelle

 • täydentää perinteistä terveydenhoitoa ja sosiaalityötä.

Palvelua käytettäessä on tärkeää huomioida, että

 • Terveyskylän taloissa julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan informointi- ja tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

 • Terveyskylän informaatio on yksittäisen käyttäjän kohdalla vain suuntaa antavaa.

 • Terveyskylän talojen sisällöt eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisen arviota tai lääkärin antamaa diagnoosia, joka perustuu kliiniseen tilannearvioon.

 • Terveyskylän taloissa julkaistut ohjeet ja suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yleisiä ohjeita, eivätkä ne korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen henkilökohtaista arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta hoidosta.

 • palvelun tuottajatahot, eli Suomen yliopistolliset sairaalat ja muut yhteistyökumppanit, eivät ole velvoitettuja toimimaan yksittäisten potilaiden kohdalla sivuston sisältöjen ja sisällöissä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Tuottajatahot eivät myöskään ota vastuuta palvelusisältöjen yksilöllisestä ymmärtämisestä, soveltamisesta, ohjeiden noudattamisesta tai lukijakohtaisesta tulkinnasta.

 • palvelun tuottajatahot eivät ota hoitovastuuta Terveyskylän talojen käyttäjistä, eli hoitovastuu säilyy aina hoitavalla taholla.

 • Terveyskylä tai sen talot eivät vastaa välittömistä eivätkä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta.

 • Terveyskylä ei takaa, että palvelu toimii täysin keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Palvelussa suoritetaan säännöllisin väliajoin muun muassa ylläpito- ja päivitystoimenpiteitä, joiden aikana palvelu voi olla hetkellisesti poissa käytöstä.

Terveyskylän talojen sisällöt on laadittu luotettavan, turvallisen ja näyttöön perustuvan tiedon pohjalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tuottamat ja Suomen yliopistollisten sairaaloiden erikoisalojen ja klinikoiden vastaavien toimijoiden tarkistamat sisällöt ovat laadukasta ja turvallista terveystietoa.

Terveyskylän talojen sisältöjen tekijänoikeudet ja muut niihin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat HUS-yhtymälle, Suomen yliopistollisille sairaaloille tai kolmansille osapuolille. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä tai potilasohjausta varten. Jos tulostat sisältöä potilasohjausta varten, sisältö tulee säilyttää sellaisenaan sitä muokkaamatta. Lähde tulee mainita tulosteessa.

Terveyskylän talojen sisältöä saa käyttää opiskelu- ja opetustarkoituksessa lähteen mainiten (katso kappale viittaaminen). Toivomme, että opetuskäytöstä ilmoitetaan osoitteeseen info@terveyskyla.fi.

Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Terveyskylän antamaa kirjallista lupaa.

Terveyskylän sisällöistä saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia, kunhan lähde ilmoitetaan. Verkkosivun internetosoitteen tulee näkyä kaikissa julkaisuissa muodossa www.terveyskyla.fi/talon nimi.

Esimerkkejä:

 • tekstiviite: (Munuaissairaudet diabeteksessa, Terveyskylä, Diabetestalo)

 • kirjallisuusluettelo: Munuaissairaudet diabeteksessa, Terveyskylä, Diabetestalo. Verkko-osoite: https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo/diabeteksen-lisasairaudet/diabetes-ja-munuaiset/munuaissairaudet-diabeteksessa. Luettu: 8.5.2023.

Palvelun tuottaja pyrkii pitämään Terveyskylän taloissa olevat tiedot oikeina ja päivitettyinä sekä varmistamaan sivuston teknisen toimivuuden. Palvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. Palvelun tuottajan toimesta sivustolla tehtävät päivitykset ja huoltotoimenpiteet voivat vaikuttaa hetkellisesti sivuston saatavuuteen. Palvelun tuottaja voi muuttaa tai päivittää sivuston selosteita, sisältöä tai ulkoasua ilman erillistä ennakkoilmoitusta tai ilman erityistä syytä.

Palvelun tuottaja ilmoittaa palvelussa olevista häiriötilanteista palvelun yläreunassa julkaistavan tiedotebannerin tai erillisen käyttökatkosivun avulla.

Palvelun tuottaja voi tehdä sivuille muutoksia tarvittaessa tai rajoittaa sivuille pääsyä pakottavista syistä. Palvelun tuottaja ei takaa, että palveluita voidaan käyttää keskeytyksettä eikä vastaa mistään palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Terveyskylän taloista on linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille sivuille. Palvelun tuottaja ei vastaa ulkopuolisten sivustojen sisällöistä eikä saavutettavuudesta.

Palvelussa havaituista virheistä tai puutteista pyydetään ilmoittamaan Terveyskylän palautelomakkeilla.

Verkkosivuston käyttäminen

Terveyskylän talot toimivat yleisimmillä käytössä olevilla päätelaitteilla ja internetselaimilla. Talot ovat vapaasti käytettävissä ilman kirjautumista tai tunnistautumista. Joissakin taloissa on chat-palveluita, joissa saatetaan edellyttää tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla. Palvelussa voi olla linkityksiä eri alustoilla toimiviin palveluihin, jotka vaativat kirjautumisen palvelun käyttämiseksi.

Evästeet

Mikä on eväste?

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla palvelu toimii teknisesti suunnitellulla tavalla. Lisäksi evästeiden tietoja voidaan käyttää sivuston käyttöliittymän ja käyttökokemuksen parantamiseen sekä kävijämäärien tilastolliseen seurantaan.

Mitä evästeitä palvelussa käytetään?

Kun saavut Terveyskylään, voit valita, hyväksytkö kaikki evästeet vai vain välttämättömät evästeet.

Välttämättömät evästeet: Osa evästeistä on välttämättömiä verkkosivuston ydintoimintojen tarjoamiseksi. Verkkosivusto ei toimi kuunnolla ilman näitä evästeitä. Nämä evästeet ovat oletuksena käytössä ja niitä ei voi poistaa.

Mieltymykset: Mieltymysevästeet tarjoavat verkkosivustolle mahdollisuuden tallentaa tietoa, jolla räätälöidä verkkosivun ulkoasua tai käyttäytymistä käyttäjän mukaan. Mieltymysevästeisiin voi sisältyä valitun valuutan, alueen, kielen tai väriteeman tallentaminen.

Analyyttiset evästeet: Analyyttisia evästeitä käytetään verkkosivuston kehittämiseen keräämällä ja raportoimalla sivuston käyttöä koskevaa tietoa.

Lisätietoja Terveyskylän talojen evästeistä löydät klikkaamalla evästeilmoituksen valintaa Evästeasetukset.


Jos olet jo hyväksynyt jommankumman valinnan, saat evästeasetukset näkyviin klikkaamalla evästeasetukset-kuvaketta.

Tietoa Terveyskylän talojen saavutettavuudesta eli helppokäyttöisyydestä ja esteettömyydestä löydät Saavutettavuus Terveyskylän taloissa -sivulta:

Tietoa henkilötietojen käsittelystä löydät Tietosuojan huomioiminen Terveyskylän taloissa -sivulta: