Siirry sivun sisältöön

TerveyskyläPRO-palvelun verkkokurssit

TerveyskyläPRO-palvelu sisältää useita erilaisia verkkokursseja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tällä hakutoiminnolla voit tutustua TerveyskyläPRO-palvelun kasvavaan verkkokurssitarjontaan. Linkin kuhunkin verkkokurssiin löydät esittelytekstin lopusta. Kaikki palvelun verkkokurssit ovat maksuttomia. Käy tutustumassa!

19 hakutulosta

CE-merkityt lääkinnälliset laitteet
Potilaille ja ammattilaisille tarjottavien laitteiden ja sovellusten on tärkeää olla turvallisia, laadukkaita ja luotettavia. Tämän takaamiseksi on EU:ssa luotu järjestelmä, jolla varmistetaan...
Chat-asiakaspalvelu sosiaali- ja terveydenhuollossa
Sosiaali- ja terveydenhuollon eri osa-alueilla on otettu ja otetaan käyttöön asiakaspalvelu-chatteja. Chat-palveluilla voidaan helpottaa asiakkaiden yhteydenottoja. Verkkokurssissa käsitellään...
Digimuutoksen tiennäyttäjä
Verkkokurssi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat innostaa omaa organisaatiotaan digitaalisten palvelujen käyttöön. Tiennäyttäjä toimii organisaatiossa johtavassa asemassa tai asiantuntijana...
Digipolut ja itsehoito-ohjelmat - tutustu ja kehitä
Verkkokursissa tutustut Terveyskylän Omapolun ja digihoitopolkujen mahdollisuuksiin ja kehittämisen kulkuun. Verkkokurssi on tarkoitettu terveydenhuollon yksikön toimijalle, joka suunnittelee...
Etävastaanotto sosiaali- ja terveydenhuollossa
Verkkokurssi käsittelee etävastaanottoa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Verkkokurssilla tutustutaan etävastaanottoon ja pohditaan sen hyötyjä ja haasteita. Lisäksi käsitellään etävastaanoton...
Hoitava viestintä - näin tuet asiakasta muutoksessa
Hoitava viestintä on terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu vaikuttavan viestinnän menetelmä. Menetelmän tavoite on helpottaa ammattilaista esimerkiksi terveiden elämäntapojen puheeksi...
Kuntodopingia käyttävän potilaan tunnistaminen ja kohtaaminen hoitotyössä
Verkkokurssi on tarkoitettu sairaanhoitajille ja sairaanhoidon opiskelijoille lisäämään tietämystä ja ammattitaitoa dopingaineita käyttävien kuntoilijoiden erityispiirteistä potilaina sekä heidän...
Kuntodopingia käyttävän potilaan tunnistaminen ja kohtaaminen lääkärin työssä
Verkkokurssi on tarkoitettu lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille lisäämään tietämystä ja ammattitaitoa dopingaineita käyttävien kuntoilijoiden erityispiirteistä potilaina sekä heidän...
Palliatiivisen vaiheen psykososiaalinen tuki lapselle, nuorelle ja hänen perheelleen
Psykososiaalisen tuen verkkokurssi on suunnattu ammattilaisille, joka kohtaavat tai hoitavat työssään palliatiivisessa vaiheessa olevia lapsia, nuoria sekä heidän perheitään.
Potilaan kohtaaminen digitaalisissa palveluissa
Verkkokurssi auttaa terveydenhuollon ammattilaista vahvistamaan vuorovaikutustaitoja, joita hän tarvitsee, kun työskentelee etävastaanotolla tai viestittelee potilaan kanssa. Verkkokurssista on...
Resilienssi- ja traumatietoisuutta vahvistava verkkokurssi lastentautien ammattilaisille
Tämän verkkokurssin avulla lastentautien ammattilaiset voivat tunnistaa ja ehkäistä lasten ja perheiden traumaattista stressiä sairaalassa. Kurssi ohjaa ammattilaisia traumatietoiseen hoitoon ja...
Seksuaalista väkivaltaa kokeneen kohtaaminen ja tutkiminen
Seksuaalista väkivaltaa kokeneen kohtaaminen ja tutkiminen -verkkokurssi käsittelee sitä, kuinka kohtaat raiskaustrauman kokeneen henkilön, miten toimit vastaanottotilanteessa, miten dokumentoit...
Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla - Miten tutkin, tuen ja hoidan?
Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla - Miten tutkin, tuen ja hoidan? -verkkokurssi on tarkoitettu erityisesti perusterveydenhuollon lääkäreille ja hoitajille. Kurssin tavoite on lisätä tietämystä...
Terveyskylän palvelut osaksi omaa työtä
Terveyskylän eri palveluita voi hyödyntää monilla tavoin esimerkiksi potilasohjauksessa, opiskelija­ohjauksessa, perehdytyksessä sekä omien tietojen ja taitojen lisäämisessä. Tämän verkkokurssin...
Toiminnanmuutosvalmennus
Digitalisaatio muuttaa monella tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamista ja prosesseja. Lisäksi digitalisaatio muuttaa työn tekemistä ja vaikuttaa asiakkaiden kohtaamiseen...
Tue kotihoidon asiakkaan kuntoutumista
Verkkokurssi on tarkoitettu ensisijaisesti asiakkaan omassa arkiympäristössä työskenteleville työntekijöille, kuten kotihoidon työntekijöille ja kotona asuvien ikääntyneiden kanssa työskenteleville...
Tupakoinnin lopettamisen valmennuskurssi
Tupakoinnin lopettamisen valmennuskurssi on tarkoitettu operatiivisten alojen lääkäreille tupakoinnin lopettamisen puheeksioton tueksi. Kurssilla käydään läpi tärkeimmät syyt ottaa leikkauspotilaan...
Viestintä ja verkkokirjoittaminen
Verkkokurssi tarjoaa työkaluja laadukkaiden ja kiinnostavien verkkosisältöjen tuottamiseen. Verkkokurssi sopii ammattilaisille, jotka tuottavat sisältöjä verkkoon tai haluavat muuten oppia...
Yksikön digimentori
Verkkokurssi on suunnattu sote-ammattilaisille, jotka haluavat ottaa käyttöön digitaalisia palveluja ja jakaa digiosaamistaan omassa yksikössä – siis ryhtyä digimentoreiksi. Verkkokurssi...