Siirry sivun sisältöön

Digipolut

Terveydenhuollon digihoitopolut ja sosiaalihuollon digipalvelupolut joko täydentävät tai korvaavat perinteisiä vastaanottokäyntejä. Hakusanalla "mobiili" näet, mitkä digipolut ovat saatavilla Omapolku-mobiilisovelluksessa.

201 hakutulosta

Tietoa digipoluista
Jos asioit digipolkua käyttävässä terveyden- tai sosiaalihuollon yksikössä, digipolulla voit täyttää hoitoon tai asiointiin liittyviä kyselyitä ja saada niistä palautetta ammattilaisilta lukea...
HUS Aivoverenkiertohäiriö
Palvelu tarjoaa aivoverenkiertohäiriöön sairastuneelle tietoa omasta sairaudestaan, sen riskitekijöistä ja hoidosta. Sen kautta voi lähettää sairaanhoitajalle ja lääkärille tietoa esimerkiksi...
HUS Aivoverisuoni
Aivoverisuoni digihoitopolulta löydät tietoa aivoverisuonisairauksista ja niiden hoidosta. Polulla voit valmistautua tulevaan kuvantamistutkimukseen sekä mahdolliseen hoitotoimenpiteeseen HUSissa.
HUS Astmapolku
Potilas saa sairauteensa liittyvää tietoa omahoidon tueksi ja voi asioida viestillä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Palvelu on tarkoitettu HUS Iho- ja allergiasairaalan astmaa sairastaville...
HUS Diabetes
Potilaat saavat polulla ohjausta diabeteksen seurantaan ja hoitoon. Viestikanava mahdollistaa suojatun, ajasta riippumattoman väylän kysymysten esittämiseen ammattilaiselle (diabeteshoitajalle).
HUS Endometrioosipotilaan fysioterapia
HUS Endometrioosipotilaan fysioterapia on digitaalinen polku, joka tukee lantion alueen kipupotilasta fysioterapiajakson aikana. Hoitopolku on tällä hetkellä pilottivaiheessa.
HUS Epilepsia
HUS tarjoaa epilepsiaa sairastaville, pitkäaikaisseurannassa oleville henkilöille palvelun, joka helpottaa kommunikointia hoitohenkilökunnan kanssa ja tehostaa sairauden hoitoa.
HUS ESP Tehohoidon jälkeen
Tietoa ja tukea potilaille, jotka ovat olleet tehohoidossa.
HUS Esp Tyräleikkaus
Tyräleikkaus-digihoitopolku on uusi osastokirurginen hoitopolku, jossa potilas on aktiivinen toimija. Potilas liitetään digihoitopolulle leikkauspäätöksen yhteydessä. Leikkausta odottaessa potilas...
HUS Eturauhassyöpäpotilaan hoitopolku
Potilaat voivat perehtyä eturauhassyöpään ja sen hoitomuotoihin sekä seurantaan ja saada kokonaiskuvan hoitopolustaan.
HUS Gliooma
HUS tarjoaa glioomapotilaille (aivokasvain) hoitokokonaisuutta yhtenäistävän palvelun, joka on apuna hoidon eri vaiheissa ja helpottaa kommunikointia hoitohenkilökunnan kanssa.
HUS HEL Kaularanka
Digihoitopolku tukee ja auttaa kaularankaleikkaukseen valmistautumisessa sekä siitä toipumisessa. Hoitopolulla voit tutustua hoidon vaiheisiin omaan tahtiin ja antaa tarvittavia tietoja itsestäsi...
HUS HIV
HYKS Infektiosairauksien poliklinikan seurannassa olevalle potilaalle tarjottava palvelu, joka mahdollistaa sairauden etäseurannan ja johon on koottu tietoa HIV infektiosta ja sen hoidosta.
HUS Huulioluku
Digihoitopolku sisältää yleistietoa puheen näönvaraisen havaitsemisen tärkeydestä sekä useita erilaisia ohjausvideoita huulioluvun harjoittamiseen. Polku toimii sysäyksenä omien taitojen tietoisen...
HUS IBD Digihoitopolku
IBD digihoitopolku tarjoaa tietoa ja ohjausta IBD-sairauksista, niiden hoidosta ja tutkimuksista sairauden eri vaiheissa. Digihoitopolku mahdollistaa potilaille aktiivisemman osallistumisen...
HUS Ihopolku
Ihopolku on HYKS Ihotautiklinikan digihoitopolku konservatiivisesti hoidettaville potilaille. Ihopolku on osa ihotautipotilaan hoitoa Ihotautiklinikassa ja se on tarkoitettu potilaan hoidon tueksi....
HUS IVF-polku
Polku on tarkoitettu IVF-hoidoissa oleville pariskunnille. Polulta saa tietoa ja tukea koeputkihedelmöityshoitoon ja se mahdollistaa sujuvan ja turvatun yhteydenpidon erikoissairaanhoidon...
HUS Kaularanka
Digihoitopolku tukee ja auttaa kaularankaleikkaukseen valmistautumisessa sekä siitä toipumisessa. Hoitopolulla voit tutustua hoidon vaiheisiin omaan tahtiin ja antaa tarvittavia tietoja itsestäsi...
HUS Keskushemodialyysi
Saat tietoa hemodialyysihoidosta. Tukea ja ohjeita munuaistenvajaatoiminnan omahoitoon ja terveyden- ja hyvinvoinnin ylläpitoon hemodialyysihoitojen aikana.
HUS Kivun stimulaattorihoito
Digihoitopolku potilaille, joille suunnitellaan HYKS Kipuklinikalla selkäydinstimulaatiohoitoa.
HUS Kivunhoidon startti
Kivunhoidon startti -polulle ohjataan potilaat, jotka odottavat ensimmäistä vastaanottoaikaa HYKS Kipuklinikalle tai ovat hoitojakson alussa. Potilaalle on polulla tarjolla tietoa pitkäaikaisen...
HUS Klamydia
Palvelussa voidaan toteuttaa klamydian lääkehoito ja hoidon jälkeinen seuranta sekä uusien tartuntojen ehkäisy.
HUS Kotihemodialyysi
Tietoa ja tukea potilaille, jotka ovat HUS Kotihemodialyysin seurannassa, koulutuksessa ja/tai kotona hoitoa tekemässä.
HUS Kuivasilmäisyys
Tältä polulta potilas saa tietoa kuivasilmäisyydestä, sen oireista ja hoidosta.
HUS Kuntouksen startti toiminnallisissa häiriöissä
Tietoa HUS Toiminnallisten häiriöiden poliklinikan kuntoutujille kuntoutuksen tueksi.
HUS Kuntoutuksen ensitieto nivelreumassa - digihoitopolku
HUSin alueella äskettäin nivelreuma diagnoosin saaneille potilaille ensitietoa liikkumisesta, itsehoidosta, arkitoiminnoista, apuvälineistä, kuntoutuksesta ja etuuksista.
HUS Kuntoutuksen ensitieto selkärankareumassa - digihoitopolku
HUSin alueella äskettäin selkärankareuma diagnoosin saaneille potilaille ensitietoa liikkumisesta, kuntoutuksesta ja etuuksista.
HUS Kuntoutuminen eturauhassyöpäleikkauksesta -digihoitopolku
Kuntoutuminen eturauhassyöpäleikkauksesta –digihoitopolku on fysioterapeuttien kehittämä digitaalinen palvelu, joka tukee sinua leikkaukseen valmistautumisessa ja siitä kuntoutumisessa.
HUS Kuntoutuminen rintojen pienennysleikkauksesta
Tämä Kuntoutuminen rintojen pienennysleikkauksesta -digihoitopolku® Terveyskylän Omapolku®-palvelukanavalla on osa hoitoa HUSissa. Polulla saat luotettavaa, ammattilaisten tuottamaa tietoa ja...
HUS Kuntoutuminen toiminnallisista häiriöistä -digihoitopolku
Kuntoutuja saa tietoa toiminnallisista häiriöistä ja tukea kuntoutumiseensa ennen ensikäyntiä sekä hoitojakson aikana.
HUS Laihdutus toimenpidettä varten
Potilas saa digihoitopolulla tehostettua ja turvalliseksi varmistettua ohjausta hoitavan lääkärin asettamaan painonpudotustavoitteeseen ennen HUS erikoissairaanhoidossa tehtävää leikkausta tai...
HUS Lapsen ensimmäinen vuosi diabeteksen kanssa
Tämä diabetesta sairastavien lasten digihoitopolku® Terveyskylän Omapolku®-palvelukanavalla on osa lapsen hoitoa HUSissa. Polulla saatte hoitoon liittyvää luotettavaa, ammattilaisten tuottamaa...
HUS Lapsen epilepsia
Polulla saa tietoa epilepsiasta, voi täyttää kohtauspäiväkirjaa ja erilaisia kyselyjä, lähettää viestejä sairaanhoitajalle ja osallistua etävastaanottoon. Polun tavoitteena on lisätä...
HUS Lapsen insuliinipumppu
Insuliinipumppuhoidolle siirtyville lapsille ja nuorille kattava tietopaketti.
HUS Lapsen päänsärky
Potilas ja huoltajat saavat tietoa päänsärystä ja sen itsehoitokeinoista. Digihoitopolulla voi täyttää päänsärkypäiväkirjaa ja kyselyjä sekä lähettää viestejä sairaanhoitajalle. Polun tavoitteena...
HUS Laskimokirurgia
Potilas saa tietoa omasta suonikohjuongelmasta ja siihen liittyvästä hoidosta. Potilas voi lähettää viestejä ammattilaiselle.
HUS Lastenpsykiatria
Polulla saa tietoa lastenpsykiatriasta. Digihoitopolulla voi täyttää oirepäiväkirjaa, lähettää viestejä sairaanhoitajalle sekä osallistua etävastaanotolle. Polun tavoitteena on antaa perheille...
HUS Leikattava rannemurtuma
Leikkauspotilaille tietoa vammasta sekä kuntoutusohjausta.
HUS Leikkauksen jälkeinen kivunhoito
Polku tukee potilaita kotona, joiden leikkauksen jälkeinen kipu on pitkittynyt.
HUS Lievä aivovamma
HUS Lievän aivovamman digihoitopolku tarjoaa tietoa ja tukea lievästä aivovammasta toipumiseen. Palvelun kautta voi olla viestiyhteydessä hoitaviin ammattilaisiin ja antaa tarvittavia tietoja HUS...
HUS Lihavuusleikkaus
Lihavuusleikkaus -digihoitopolku on noin vuoden mittainen ohjelma, joka ohjaa potilasta leikkaukseen valmistautumisessa ja tukee elämäntapamuutoksessa leikkauksen jälkeen. Palvelu on integroitu...
HUS Luomirakkula
Potilas voi toteuttaa omahoitoa, lukea hoito-ohjeita sekä katsoa opetusvideon. Lisäksi potilas voi täyttää esitietokaavakkeen ja oirekyselyn sähköisesti. Hän voi varata itse ajan toimenpiteeseen ja...
HUS Masennus
Masennuksen digihoitopolku on Matinkylän ja Leppävaaran mielialahäiriöpoliklinikoiden potilaille tarkoitettu verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa masennuksesta ja sen hoidosta.
HUS Mitraaliläppäleikkaus
Tietoa mitraaliläppäleikkauksesta, hoitojaksosta ja toipilasajasta potilaille, jotka tulevat mitraaliläppäleikkaukseen HYKS Sydän- ja keuhkokeskukseen.
HUS MS-tauti
HUS MS-taudin digihoitopolku tarjoaa tietoa ja tukea MS-tautiin sairastuneelle. Palvelun kautta voi olla viestiyhteydessä hoitaviin ammattilaisiin ja antaa tarvittavia tietoja omasta voinnista HUS...
HUS Munuaisen luovuttaja
"Polku antaa vakioidun tiedon munuaisen luovuttamisesta, luovuttajan tutkimuksista,luovutusleikkauksesta sekä elinikäsestä seurannasta elinluovutuksen jälkeen. Sisältää viesti- ja...
HUS Neuropsykologinen nettikuntoutus
Nettikuntoutus auttaa potilasta kuntoutumaan äkillisen aivovaurion jälkeen (< 1 vuosi sairastumisesta tai vammautumisesta). Ohjelman sisältöjen ja aktiivisen arjen avulla pyritään lievittämään...
HUS Nielurisa
Tietoa nielurisatulehduksista, niiden hoitomahdollisuuksista ja nielurisaleikkauksesta nuorille aikuisille, joista on tehty ajanvarauslähete HUS Korvaklinikalle pitkittyneiden nielurisavaivojen...
HUS Nivelreuma
Palvelu tarjoaa tietoa nivelreumasta ja tukea sairauden kanssa elämiseen.
HUS Nivustyräleikkaus
Digihoitopolku antaa HUS Jorvin sairaalaan nivustyräleikkaukseen tuleville potilaille mahdollisuuden sähköiseen ajanvaraukseen sekä tietoa leikkauksesta, toipumisesta ja leikkaukseen...