Siirry sivun sisältöön

Tietosuojan huomioiminen ja henkilötietojen käsittely Omapolku-palvelussa ja digipoluilla

Omapolku-palvelun käyttö tapahtuu tunnisteisessa ympäristössä ja edellyttää aina henkilötietojen käsittelyä. Tällä sivulla on kerrottu mitä tietoja sinusta tallennetaan, missä tilanteissa, miten tietoja käsitellään ja mikä taho toimii missäkin tilanteessa rekisterinpitäjänä.

Omapolku-palvelun ja digipolkujen käyttö tapahtuu tunnisteisessa ympäristössä ja edellyttää aina henkilötietojen käsittelyä. Tietoja kerätään ja käsitellään eri tavoilla eri tilanteissa. Tietojen keräämistä edellyttävät tilanteet, tietojen käyttötapaukset ja rekisteriselosteet löydät ohesta.

Huom! Omapolku-palvelu on yksi kolmesta Terveyskylä.fi-palvelukokonaisuuden päätuotteesta. Muita tuotteita ovat Terveyskylän talot ja TerveyskyläPRO-palvelut. Tutustu henkilötietojen käsittelyyn Terveyskylän taloissa ja TerveyskyläPRO-palvelussa palveluiden omissa henkilötietojen käsittelyn selosteissa.

Rekisteröityessäsi Omapolku-palveluun ja käyttäessäsi kaikille avoimia itsehoito-ohjelmia, rekisteröidään tietosi Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) asiakasrekisteriin. Asiakastietojen osalta rekisterinpitäjänä toimii HUS. 

Mitä tietoja käsittelemme? 

Kirjautumisesi yhteydessä keräämme sinusta seuraavat tiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot kerätään sinulta itseltäsi sekä Digi- ja viestintäviraston ylläpitämästä väestörekisteristä. 

Tämän lisäksi käsittelemme palveluun syöttämiäsi tietoja (mukaan lukien terveydentilaasi liittyvät tiedot). Palvelun käytöstä kertyy myös lokia potilas- ja ammattilaisturvallisuuden takaamiseksi. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelemme henkilötietojasi luodaksemme sinulle henkilökohtaisen profiilin palveluiden käyttöä varten. Itsehoito-ohjelmiin syöttämäsi tieto vaihtelee itsehoito-ohjelman käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi painohallinnan itsehoito-ohjelma kerää tietoa syömistottumuksistasi ja kehosi mitoista. Itsehoito-ohjelmiin syöttämäsi tieto on vapaaehtoista. 

Käsittelemme henkilötietojasi myös selvittääksemme mahdollisia tietoturvapoikkeamia, esimerkiksi keräämällä tietoja tietoliikennejärjestelmistä ja tietojärjestelmistä. 

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sopimukseen sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. 

Kenellä on pääsy tietoihisi ja kenelle luovutamme tietojasi? 

Emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille ilman erillistä suostumusta tai pyyntöäsi. Käytämme kuitenkin palveluntarjoajia järjestelmien ylläpitoon, ja näillä tahoilla on tehtävänsä puolesta rajallinen pääsy henkilötietoihisi. 

Emme luovuta tietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle. 

Kuinka kauan säilytämme tietojasi? 

Asiakastietojasi säilytetään viisi vuotta viimeisestä kirjautumiskerrasta. 

Rekisteröityessäsi Omapolku-palveluun ja käyttäessäsi hoitosuhteen edellyttäviä digihoitopolkuja, rekisteröidään tietosi hoidostasi vastaava yliopistollisen sairaalan tai hyvinvointialueen asiakasrekisteriin. 

Rekisterinpitäjänä toimii tällöin jokin seuraavista: 

Yliopistosairaalat 

Hyvinvointialueet 

Saat tarkemmat yhteystiedot, tiedot tietosuojavastaavista ja lisätiedot henkilötietojesi käsittelystä kunkin hyvinvointialueen ja yliopistosairaalan verkkosivuilta. 

Mitä tietoja käsittelemme? 

Kirjautumisesi yhteydessä keräämme sinusta seuraavat tiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot kerätään sinulta itseltäsi sekä Digi- ja viestintäviraston ylläpitämästä väestörekisteristä. 

Tämän lisäksi käsittelemme palveluun syöttämiäsi tietoja (mukaan lukien terveydentilaasi liittyvät tiedot). Palvelun käytöstä kertyy myös lokia potilas- ja ammattilaisturvallisuuden takaamiseksi. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Terveyskylän palveluita lähetteellä käyttävä asiakas on hoitosuhteessa, ja käsittelyyn sovelletaan terveydenhoitoalaan liittyvää lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelystä. Käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa sinulle sähköisten palveluiden käyttö terveydenhoitosi tukena. Lisää tietoa siitä, kuinka henkilötietojasi käsitellään, saat sinua hoitavalta terveydenhoitoalan yksiköltä. Kullakin terveydenhoitoalan yksiköllä on oma potilasrekisteriseloste ja tietosuojapolitiikka tietojesi turvaamista varten. 

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi sekä lakisääteiseen velvollisuuteen.​ 

Kenellä on pääsy tietoihisi ja kenelle luovutamme tietojasi? 

Pääsy henkilötietoihisi on rajattu suostumuksesi pohjalta siten, että vain hoitoosi osallistuvalla terveydenhoitoyksiköllä on pääsy tietoihisi. Tietoihisi pääsy edellyttää siis aina hoitosuhdetta. 

Emme luovuta tietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle. 

Kuinka kauan säilytämme tietojasi? 

Digihoitopoluilla henkilötietojesi käsittelyyn liittyy lainsäädäntöön pohjautuvia säilytysvelvollisuuksia. Potilasasiakirjasi talletetaan kunkin hoitavan tahon potilastietojärjestelmiin. Yleisin säilytysaika potilasasiakirjoille on 12 vuotta kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä. Päiväkirjoja ja muita tiedonkeruulomakkeita säilytetään 12 vuotta niiden laatimisesta tai siihen asti, kunnes tiedot on siirretty potilastietojärjestelmään. 

Jos annat palautetta joko Anna palautetta tai Ilmoita teknisestä ongelmasta -lomakkeiden avulla ja jätät lomakkeelle yhteystietosi (vapaaehtoinen), sovelletaan tällöin Terveyskylän Anna palautetta ja ilmoita teknisestä ongelmasta -lomakkeilla annettujen henkilötietojen rekisteriselostetta.