Siirry sivun sisältöön

Tietoa TerveyskyläPRO-palvelusta

TerveyskyläPRO tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tietoa, tukea ja työvälineitä kliiniseen työhön sekä digitaalisten toimintatapojen ja toiminnan muutoksen edistämiseen. TerveyskyläPRO on tuotettu Suomen yliopistosairaaloiden yhteistyönä. S​isältöjä tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat.​

TerveyskyläPRO on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu palveluportaali. Palveluportaalilla tarkoitetaan palvelua, jossa on itse tuotettuja sisältöjä ja palveluita ja josta voidaan ohjata muiden palvelutarjoajien sisältöihin ja palveluihin.

TerveyskyläPRO-palvelun käyttö edellyttää sisäänkirjautumista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Huom! TerveyskyläPRO-palvelu on yksi kolmesta Terveyskylä.fi-palvelukokonaisuuden päätuotteesta. Muita tuotteita ovat Terveyskylän talot ja Omapolku-palvelu. Tutustu Terveyskylän talojen ja Omapolku-palvelun selosteisiin palveluiden omissa tietoa palvelusta -selosteissa.

TerveyskyläPRO-palvelu täydentää ammattilaisten osaamista ja rohkaisee hyödyntämään uusia toimintatapoja omassa työssä.

Palvelu vahvistaa ammattilaisten e-osaamista esimerkiksi tarjoamalla verkkokursseja digitaalisuuteen liittyvään toiminnan muutokseen. Lisäksi palvelusta löytyy kattavasti erilaisia tietolähteitä, kuten kliinisen työn oppaita, virtuaalikeskuksia ja asiantuntijahaku. Yhteisten tietolähteiden käyttö yhdenmukaistaa työkäytäntöjä, osaamista ja toimintamalleja.

Palvelua käytettäessä on tärkeää huomioida, että

  • palvelu ei ole rinnastettavissa sosiaali- tai terveydenhuollon tietojärjestelmään: palvelun avulla ei voi tallentaa tai ylläpitää asiakkaita tai potilaita koskevia henkilötietoja tai asiakirjoja.

  • jokaisella palvelun sisällöllä on omistaja tai muu vastuutaho, joka huolehtii sisällön ajantasaisuudesta, päivittämisestä ja kehittämisestä sekä sisältöön liittyvästä kansallisesta yhteistyöstä. Palvelu ei vastaa sisältöjen ajantasaisuudesta.

  • kaikki palvelun sisällöt ovat vapaasti käyttöönotettavissa. Sisällön käyttöönottaminen yksikössä edellyttää, että sisällön soveltuminen yksikköön on varmistettu ja sisällön mukainen toimintatapa on hyväksytty yksikön yleiseksi toimintatavaksi.

TerveyskyläPRO-palvelun sisältöjen tekijänoikeudet ja muut niihin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat HUS-yhtymälle, Suomen yliopistollisille sairaaloille tai kolmansille osapuolille. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä tai potilasohjausta varten. Jos tulostat sisältöä potilasohjausta varten, sisältö tulee säilyttää sellaisenaan sitä muokkaamatta. Lähde tulee mainita tulosteessa.

TerveyskyläPRO-palvelun sisältöjä saa käyttää opiskelu- ja opetustarkoituksessa, mikäli oppilaitoksella on erillinen sopimus palvelun käytöstä. Palvelun sisältöjä saa käyttää opintojaksojen suunnittelussa, opetussisältöinä, opetuksen tukena ja opinnäytetöiden lähteenä.

Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Terveyskylän antamaa kirjallista lupaa.

TerveyskyläPRO-palvelun sisällöistä saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia, kunhan lähde ilmoitetaan. Verkkosivun internetosoitteen tulee näkyä kaikissa julkaisuissa muodossa ammattilaiset.terveyskyla.fi/sisältö.

Esimerkkejä:

  • tekstiviite: (Krooniset haavat, TerveyskyläPRO)

  • kirjallisuusluettelo: Kroonisten alaraajahaavojen läheteohjeet, TerveyskyläPRO. Verkko-osoite: https://ammattilaiset.terveyskyla.fi/oppaat-ja-valmennukset/krooniset-haavat. Luettu 19.1.2023.

Palvelun tuottaja pyrkii pitämään TerveyskyläPRO-palvelussa olevat tiedot oikeina ja päivitettyinä sekä varmistamaan sivuston teknisen toimivuuden. Palvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. (Lue lisää kohdasta "Palvelun tarkoitus" ja erityisesti osa ”Palvelua käytettäessä on tärkeää huomioida”.)

Palvelun tuottajan toimesta sivustolla tehtävät päivitykset ja huoltotoimenpiteet voivat vaikuttaa hetkellisesti sivuston saatavuuteen. Palvelun tuottaja voi muuttaa tai päivittää sivuston selosteita, sisältöä tai ulkoasua ilman erillistä ennakkoilmoitusta tai ilman erityistä syytä.

Palvelun tuottaja ilmoittaa palvelussa olevista häiriötilanteista palvelun yläreunassa julkaistavan tiedotebannerin tai erillisen käyttökatkosivun avulla. Palvelun tuottaja voi tehdä sivuille muutoksia tarvittaessa tai rajoittaa sivuille pääsyä pakottavista syistä. Palvelun tuottaja ei takaa, että palveluita voidaan käyttää keskeytyksettä eikä vastaa mistään palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

TerveyskyläPRO-palvelusta on linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille sivuille. Palvelun tuottaja ei vastaa ulkopuolisten sivustojen sisällöistä eikä saavutettavuudesta.

Palvelussa havaituista virheistä tai puutteista pyydetään ilmoittamaan Terveyskylän palautelomakkeilla.

Verkkosivuston käyttäminen

TerveyskyläPRO-palvelua voidaan käyttää lähestulkoon millä tahansa päätelaitteella. Palvelu on käytettävissä tietokoneiden ja tablettien lisäksi myös matkapuhelimilla. Oleellisimmat tekniset vaatimukset liittyvät verkkoselaimeen ja mahdolliseen kortinlukijaohjelmistoon.

Evästeet

Mikä on eväste?

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla palvelu toimii teknisesti suunnitellulla tavalla. Lisäksi evästeiden tietoja voidaan käyttää sivuston käyttöliittymän ja käyttökokemuksen parantamiseen sekä kävijämäärien tilastolliseen seurantaan.

Mitä evästeitä palvelussa käytetään?

Kun saavut Terveyskylään, voit valita, hyväksytkö kaikki evästeet vai vain välttämättömät evästeet.

Välttämättömät evästeet: Osa evästeistä on välttämättömiä verkkosivuston ydintoimintojen tarjoamiseksi. Verkkosivusto ei toimi kuunnolla ilman näitä evästeitä. Nämä evästeet ovat oletuksena käytössä ja niitä ei voi poistaa.

Mieltymykset: Mieltymysevästeet tarjoavat verkkosivustolle mahdollisuuden tallentaa tietoa, jolla räätälöidä verkkosivun ulkoasua tai käyttäytymistä käyttäjän mukaan. Mieltymysevästeisiin voi sisältyä valitun valuutan, alueen, kielen tai väriteeman tallentaminen.

Analyyttiset evästeet: Analyyttisia evästeitä käytetään verkkosivuston kehittämiseen keräämällä ja raportoimalla sivuston käyttöä koskevaa tietoa.

Lisätietoja TerveyskyläPRO-palvelun evästeistä löydät klikkaamalla evästeilmoituksen valintaa Evästeasetukset.


Jos olet jo hyväksynyt jommankumman valinnan, saat evästeasetukset näkyviin klikkaamalla evästeasetukset-kuvaketta.

Tietoa TerveyskyläPRO-palvelun saavutettavuudesta eli helppokäyttöisyydestä ja esteettömyydestä löydät Saavutettavuus TerveyskyläPRO-palvelussa -sivulta:

Tietoa henkilötietojen käsittelystä löydät Tietosuojan huomioiminen TerveyskyläPRO-palvelussa -sivulta: