Gå till sidans innehåll

Nytt forskningsresultat: Behandling som bygger på klassificering av smärta i ländryggen ger snabbare tillfrisknande

En färsk studie visar att en behandlingsmodell som bygger på klassificering påskyndar tillfrisknandet för patienter med smärta i ländryggen, minskar antalet läkarbesök och bilddiagnostiska undersökningar relaterade till ryggsmärta samt antalet sjukfrånvarodagar.

Publicerat 12.6.2024 klo 23.00

Inom ramen för doktorandstudier vid Uleåborgs universitet gjordes en kontrollerad benchmarkingstudie , Selkä kantaa (ung. Ryggen bär), av en klassificeringsbaserad behandling för patienter med smärta i ländryggen. Behandlingen som bygger på klassificering är en metod där patienterna indelas i undergrupper enligt smärtans karaktär.

Patienterna i studien delades in på tre olika vårdvägar

Sammanlagt 654 patienter med ländryggssmärta deltog i studien. Av dem ingick 357 i kontrollgruppen och fick traditionell behandling, medan 297 ingick i experimentgruppen och fick behandling som bygger på klassificering av ländryggssmärta.

Patienterna svarade på ett frågeformulär om ryggsmärta och delades på basen av resultaten in på tre vårdvägar enligt låg, måttlig och hög riskklassificering. Patienterna i experimentgruppen behandlades enligt modellen som bygger på klassificering medan kontrollgruppen fick traditionell behandling.

Resultaten talar för införandet av en behandlingsmodell som bygger på klassificering

Enligt forskningsresultaten gav behandlingsmodellen som bygger på klassificering

  • snabbare smärtlindring för patienter med smärta i ländryggen

  • ett minskat antal läkarbesök och bilddiagnostiska undersökningar både inom primärvården och specialistvården samt

  • ett minskat antal sjukfrånvarodagar.

Behandlingens verkningsfullhet bedömdes med avseende på patienternas funktionsförmåga, livskvalitet, sjukfrånvaro och användning av hälso- och sjukvårdstjänster.

I experimentgruppen bedömdes smärtan, funktionsförmågan och livskvaliteten på bara tre månader ha återhämtat sig till den nivå som både grupperna uppnådde vid tolvmånadersuppföljningen. Under ett år var det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar på grund av ryggsmärta 10 dagar i gruppen som fick klassificeringsbaserad behandling och 18 dagar i kontrollgruppen.

Under en ettårig uppföljningsperiod gjordes bilddiagnostiska undersökningar av ländryggen på 16 procent av patienterna i experimentgruppen och på 26 procent av patienterna i kontrollgruppen.

Smärta i nedre delen av ryggen, ländryggen, är det hälsoproblem som orsakar mest olägenhet i världen, och det medför enorma kostnader för hälso- och sjukvårdssystemet och samhället.

En minskning av sjukfrånvaron från 18 till 10 dagar innebär nästan hälften så många. På lång sikt innebär det här en stor förbättring för patienterna och naturligtvis också för arbetsgivarna och samhället, konstaterar forskningsgruppens ledare, specialistläkaren Anna-Sofia Simula.

Författarna till studien rekommenderar att en behandlingsmodell baserad på klassificering av patienter med ländryggssmärta införs i det finska hälso- och sjukvårdssystemet. Rekommendationen baserar sig på ett snabbare tillfrisknande för patienten, minskad användning av hälso- och sjukvårdstjänster samt kostnadseffektivitet.

Studien Selkä kantaa (ung. Ryggen bär) genomfördes av Anna Sofia Simula, Antti Malmivaara, Neill Booth och Jaro Karppinen, rehabiliteringsdirektör vid Södra Karelens välfärdsområde.

Studien finns att läsa i sin helhet i den internationella vetenskapspublikationen Journal of Rehabilitation Medicide: